W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Konkurs na zastępstwo urzędnika z powierzeniem obowiązków sekretarza sądowego

Wersja strony w formacie XML
Kd-111-12/15   
                                Inowrocław, 28.04.2015r.

Wyniki III etatu konkursu oraz zakończenia procedury konkursowej -  ogłoszonego w dniu 31 marca 2015r.   na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy   z powierzeniem obowiązków sekretarza sądowego  –  3 stanowiska w wymiarze pełnego etatu.

Stawiło się 11  spośród  12  zakwalifikowanych  kandydatów.
Nie stawiła się: 
1.    Patrycja Figat.

Wyniki z przeprowadzonego  w dniu 28 kwietnia 2015r. III etapu konkursu :
1.    Daria Jęcek            9,0
2.    Agata Kopacka        9,0
3.    Agnieszka Wiktorowicz    7, 5
4.    Natalia Kaźmierczak        6,0
5.    Natalia Nowak        6,0
6.    Paweł Wabich            6,0
7.    Kamila Zdobińska        6,0
8.    Edyta Brzezinska        5,5
9.    Marta Cierpisz        5,25
10.    Anna Dajczak            5,0
11.    Lewandowska Hanna        4,0

Po zakończeniu postępowania konkursowego najwięcej punktów zdobyły:

                                          III Etap                  II Etap                  Łącznie:
                                            (ustny)                  (pisemny)
1.    Daria Jęcek                    9 pkt                7,5 pkt               16,5 pkt 
2.    Natalia Kaźmierczak     6 pkt                9,5 pkt               15,5 pkt 
3.    Agata Kopacka             9 pkt              6,5 pkt               15,5 pkt 

Komisja Konkursowa  na podstawie przepisu art. 3 b ust. 5 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury wyłoniła listę rezerwową na której znalazło się pięć osób:
       
                                         III Etap                 II Etap                Łącznie:
                                            (ustny)                  (pisemny)
1.    Agnieszka Wiktorowicz      7,5 pkt             7,75 pkt       15,25 pkt
2.    Natalia Nowak                   6,0 pkt            8,75 pkt       14,75 pkt
3.    Marta Cierpisz                    5,25 pkt           8,75 pkt       14,0 pkt
4.    Paweł Wabich                    6,0 pkt              7,0 pkt        13,0 pkt 
5.    Edyta Brzezinska                5,5 pkt              7,0 pkt       12,5 pkt 

Lista rezerwowa jest ważna do następnego konkursu, nie dłużej niż do dnia 31.12.2015r.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kd-111-12/15

Wyniki z przeprowadzonego w dniu 21 kwietnia  2015 r. II etapu konkursu 
na zastępstwo urzędnika  w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – 3 stanowiska w  wymiarze 1 etatu były następujące:


Stawiło się 19 spośród 22 zakwalifikowanych kandydatów.

Nie stawili się: 
1.    Paweł Łuczak
2.    Agnieszka Marach-Andruszkiewicz
3.    Martyna Waloch - Małolepsza.

Wyniki z przeprowadzonego  w dniu 21 kwietnia 2015r. II etapu konkursu :

1.    Bazelska Beata        2,5
2.    Brzezińska Edyta        7,0
3.    Cierpisz Marta        8,75
4.    Dajczak Anna            6,75
5.    Fabjańczyk Ewa        3,25
6.    Figat Patrycja            7,0
7.    Jęcek Daria            7,5
8.    Kaźmierczak Natalia        9,5
9.    Kopacka Agata        6,5
10.    Kulczak Katarzyna        4,75
11.    Lewandowska Hanna        8,25
12.    Michalak Lidia        1,5
13.    Milak Ewa            5,0
14.    Nowak Natalia        8,75
15.    Słowińska Ewelina        2,5
16.    Wabich Paweł            7,0
17.    Wiktorowicz Agnieszka    7,75
18.    Zdobińska Kamila        6,25
19.    Żuchowska Monika        5,0


Do III etapu konkursu zakwalifikowało się dwanaście osób, które zdobyły największą  liczbę punktów (co najmniej 60% ogólnej punktacji):

   
1.    Natalia Kaźmierczak       
2.    Marta Cierpisz       
3.    Natalia Nowak       
4.    Hanna Lewandowska   
5.    Agnieszka Wiktorowicz
6.    Daria Jęcek
7.    Edyta Brzezińska
8.    Patrycja Figat
9.    Wabich Paweł
10.    Anna Dajczak
11.    Agata Kopacka
12.    Kamila Zdobińska       
            
Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia III etap konkursu odbędzie się:
w dniu 28 kwietnia  2015r. o godzinie 10.00 pokój 119.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-12/15   
                                Inowrocław, 14.04.2015r.

Wyniki I etatu konkursu -  ogłoszonego w dniu 31 marca 2015r.   na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powierzeniem obowiązków sekretarza sądowego  –  3 stanowiska w wymiarze pełnego etatu.


W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęły 22 zgłoszenia, wszystkie  zgłoszenia spełniały wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowano następujące osoby :
1.     Bazelska Beata;
2.     Brzezińska Edyta;
3.     Cierpisz Marta;
4.     Dajczak Anna;
5.     Fabjańczyk Ewa;
6.     Figat Patrycja;
7.     Jęcek Daria;
8.     Kaźmierczak Natalia;
9.     Kopacka Agata;
10.    Kulczak Katarzyna;
11.    Lewandowska Hanna;
12.    Łuczak Paweł;
13.    Marach-Andruszkiewicz  Agnieszka;
14.    Michalak Lidia;
15.    Milak Ewa;
16.    Nowak Natalia;
17.    Słowińska Ewelina;
18.    Wabich Paweł;
19.    Waloch-Małolepsza Martyna;
20.    Wiktorowicz Agnieszka;
21.    Zdobińska Kamila;
22.    Żuchowska Monika.

Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia II etap konkursu odbędzie się:
w dniu 21 kwietnia  2015r. o godzinie 10.00 w sali nr 007 (parter)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-12/15                     
        Zarządzenie Nr 13/2015
Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  
z dnia 31 marca 2015r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na zastępstwo  urzędnika z powierzeniem obowiązków sekretarza sądowego – 3 stanowiska - w wymiarze pełnego etatu
w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.O G Ł O S Z E N I EDyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 427 ze zm.); art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2011.109.639 z późn. zm.) oraz  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania  konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014, 400) ogłasza nabór kandydatów w celu zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony tj. czas usprawiedliwionej nieobecności osoby zastępowanej wymiarze pełnego  wymiaru czasu pracy – 3 stanowiska.

1. Wymagania  niezbędne – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury  ( Dz. U. 2011.109.639 j.t. ) urzędnikiem może zostać osoba:
    1)    która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
    2)    która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
    3)    przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
    4)    posiada wykształcenie minimum średnie, posiadanie wykształcenia wyższego, będzie dodatkowym atutem,
    5)    posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
    6) znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze.
    7)    doświadczenie (odbyty staż, zatrudnienie – minimum 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub administracji publicznej będzie dodatkowym atutem.

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy w zespole,
2) komunikatywność,
3) operatywność, dobra organizacja pracy,
4) wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
5) systematyczność, odporność na stres.

3. Do zadań należeć będzie, m.in.:
1) wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,
2) wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych, redagowanie pism,
3) protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
4) sporządzanie wokand,
5) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

4. Wymagane dokumenty:
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
1.    podanie o przyjęcie do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu,  (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu)
2.    własnoręcznie napisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3.    kwestionariusz osobowy według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości (do pobrania w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu);
4.    kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, (oryginał do wglądu  podczas konkursu)
5.    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
6.    świadectwa pracy z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
7.    oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8.    oświadczenie o niekaralności,
9.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
10.    podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

           Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Inowrocławiu albo przesyłają drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu.
W razie przesłania dokumentów drogą  pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

5. Termin składania dokumentów do dnia:  9 kwietnia 2015r.

6.   Konkurs składa się z trzech etapów:

1.   etap pierwszy – polega na  dokonaniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; oferty nie spełniające co najmniej jednego  z wymogów określonych w § 4 pkt 2  niniejszego regulaminu – nie podlegają dalszej ocenie. Nie jest dopuszczalne uzupełnianie  dokumentacji w trakcie trwania konkursu.
2.   etap drugi – jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności kandydata (zadanie pisemne przy jednostkach komputerowych), który przeprowadza się pod nadzorem, co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
3.   etap trzeci -  rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której komisja w szczególności ocenia umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Sprawdza umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętności prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia i podejmowania decyzji.
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

7.    Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sadu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu (www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl).
    Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór zostanie  niezwłocznie  umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
Komisja po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej  liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.
Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015r.

8.    Dane informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 35 92  685.

Wyznacza się termin pierwszego etapu konkursu na dzień: 14 kwietnia  2015r.
Wyznacza się termin drugiego etapu konkursu na dzień: 21  kwietnia 2015r.
Wyznacza się termin trzeciego etapu konkursu na dzień: 28 kwietnia 2015r.
                                                                                                                                                 Dyrektor
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

        Maria Radzimska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane