K O M U N I K A T

         Informujemy, że z dniem 28 sierpnia 2019r. nastąpi zmiana siedziby I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej. Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej będą miały siedzibę w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 39.
         Z przyczyn technicznych – do odwołania – kontakt telefoniczny będzie możliwy wybierając numer telefonu:
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej nr telefonu: 511 977 136, 602 868 971,
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej nr telefonu: 603 090 849.
Numery stacjonarne będą niedostępne.