D-0122-47/19

ZARZĄDZENIE NR 47/2019

Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
z dnia 7 grudnia 2019r.

w sprawie urzędowania kasy Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w dniu 31 grudnia 2019r.

Zarządzam co następuje:

Dnia 31 grudnia 2019 roku kasa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu będzie nieczynna.

Dyrektor Sądu