D-0122-47/19
ZARZĄDZENIE NR 47/2019
Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
z dnia 7 grudnia 2019r.

w sprawie urzędowania kasy Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Zarządzam co następuje:

Dnia 31 grudnia 2019 roku kasa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu będzie nieczynna.

                                                                                                              Dyrektor Sądu