[start] [koniec]W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 577/19 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Inowrocław o stwierdzenie nabycia spadku po Wiktorze Adamie Piotrowskim, mającym ostatnie miejsce zamieszkania w Miechowicach, zmarłego w dniu 9 czerwca 1977r. w Inowrocławiu. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.