W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

II K 196/23 p-ko Dawid Grześkowiak - zawiadomienie pokrzywdzonych o terminie rozprawy

Ogłoszenie dotyczące sprawy o sygn. IIK 196/23 p-ko Dawid Grześkowiak 

Zawiadomienie pokrzywdzonych o terminie rozprawy

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu II Wydział zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie IIK 196/23 (4036-4Ds 1074.2021 Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu) p-ko Dawid Grześkowiak  o terminie rozprawy która odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2023r. o godz. 10:00 sala 215 w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 42. 

Pouczenie

Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu (art. 387§1 kpk) 
Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku (art. 387§2 kpk) 

POUCZENIE

1.Niestawiennictwo prawidłowo powiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy (art. 29 § 1 k.p.w.).
2.Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie, wystawionego przez lekarza sądowego (art. 117 § 2a k.p.k. w zw. z art. 38 k.p.w.). Informacje o miejscach, dniach i godzinach przyjęć lekarzy sądowych, wraz z Ich imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu, wywiesza się na tablicach w siedzibach sądów, prokuratur, komend i komisariatów Policji, innych organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń, okręgowej rady adwokackiej i rady okręgowej izby radców prawnych, położonych w obszarze właściwości danego sądu okręgowego, a także w miejscach wykonywania zawodu lekarza przez lekarzy sądowych [art. 8 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy o lekarzu sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z póżn. zm.)].
3.Pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 25 § 4 k.p.w.). Pokrzywdzony aby działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego winien, w terminie 7 dni od zawiadomienia go o przesłaniu wniosku o ukaranie do sądu, oświadczyć, że będzie działał w tym charakterze obok oskarżyciela publicznego. Po upływie tego terminu uprawnienie pokrzywdzonego wygasa (art. 26 § 3 k.p.w.). Jeżeli pokrzywdzony samodzielnie wniósł wniosek o ukaranie będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego zamiast oskarżyciela publicznego, chyba że oskarżyciel publiczny wniesie w sprawie o ten sam czyn tej samej osoby wniosek o ukaranie, wówczas złożony przez pokrzywdzonego wniosek o ukaranie, traktuje się jak oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego (art. 27 § 314 k.p.w.).
4.Pokrzywdzony może korzystać z pomocy pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny, a w wypadku, gdy pokrzywdzonym jest instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, także pracownik tej instytucji lub jej organu nadrzędnego (art. 30 § 1 k.p.w.).

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu poucza, iż oskarżony w chwili zakończenia pierwszego przesłuchania oskarżonych na rozprawie głównej, któremu zarzucano występek może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, przy czym Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nie przeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwiają się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku (art. 387 § 1 i 2 kpk).

Powiadom znajomego