W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

I Ns 1076/22 - złożenie do depozytu sądowego

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 7 lutego 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 1076/22 zezwolił wnioskodawcy Województwu Kujawsko-Pomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2923 zł tytułem odszkodowania ustalonego za utracone prawo własności udziału wynoszącego 48/187 części nieruchomości, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 2/30 o powierzchni 0,0090 ha położonej w gminie Janikowo, w obrębie ewidencyjnym 0006 Głogówiec, zapisanej w księdze wieczystej BY1I/00024425/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota zostanie wypłacona spadkobiercom po Czesławie Kazimierzu Okładny, po wykazaniu praw do spadku prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia;
Sąd Rejonowy w sprawie I Ns 1076/22 wzywa właścicieli nieruchomości położonej w Gminie Janikowo, obręb 0006 Głogówiec (stanowiącej działkę nr 2/30, objętą księgą wieczystą KW nr BY1I/00024425/3 lub ich następców prawnych, aby zgłosili się do tutejszego Sądu, podali swoje dane personalne i miejsce zamieszkania, udowodnili następstwo prawne po w/wym. (akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku), po czym odebrali opisany wyżej przedmiot depozytu w dotychczas złożonej  kwocie 2923 zł, w terminie  3 lat  od dnia wywieszenia - na okres 6 miesięcy - na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu wezwania do odbioru depozytu – pod rygorem likwidacji depozytu i przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Powiadom znajomego