W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

I Ns 338/23 - złożenie do depozytu sądowego

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 11 lipca 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 338/23 zezwolił wnioskodawcy Burmistrzowi Kruszwicy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 283,03 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy złote 03/100) o nieuregulowanym stanie prawnym w udziale wynoszącym 6274/254151 części nieruchomości położonych w Kruszwicy, gmina Kruszwica, oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 106/148 o pow. 0,0032 ha i nr 3007/1 o pow. 0,0087 ha, stanowiącej własność w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej Marii Białeckiej i Jana Białeckiego zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00032437/9 przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Kruszwica zgodnie z ostateczną decyzją nr 2/2021 Starosty Inowrocławskiego znak: AB.6740.D.2.2021 z dnia 14 lipca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych, ulicy Kujawskiej i Solarności w Kruszwicy”, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota zostanie wypłacona spadkobiercom Jana Białeckiego, po wykazaniu ich uprawnień prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia.
Sąd wzywa spadkobierców Jana Białeckiego, aby zgłosili się do tutejszego Sądu, podali swoje dane personalne i miejsce zamieszkania, udowodnili następstwo prawne po w/wym. (akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku),  po czym odebrali opisany wyżej przedmiot depozytu w terminie  10 lat  od dnia wywieszenia - na okres 6 miesięcy - na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu wezwania do odbioru depozytu – pod rygorem likwidacji depozytu i przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Powiadom znajomego