W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

I Ns 446/23 - złożenie do depozytu sądowego

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 1 czerwca 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 446/23 zezwolił wnioskodawcy Gminie Miasto Inowrocław na złożenie do depozytu sądowego kwoty 587,57 zł tytułem odszkodowania ustalonego za utracone prawo własności części nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka: nr 85/131 o powierzchni 0,0535 ha oraz działka nr 85/122 o powierzchni 0,0221 ha, położonej w Inowrocławiu, stanowiącej cześć własności zmarłej Krystny Murawskiej zapisanej w księdze wieczystej BY1I/00019637/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Inowrocław, zgodnie z ostateczną decyzją Starosty Inowrocławskiego nr 3/2021, znak: AB.6740.D.3.2021 z dnia 18 października 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji „Rozbudowa ulicy Armii Krajowej w Inowrocławiu”, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota zostanie wypłacona spadkobiercom po Krystynie Murawskiej po wykazaniu praw do spadku prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia;
Sąd Rejonowy w sprawie I Ns 446/23 wzywa właścicieli nieruchomości położonej w Inowrocławiu, (stanowiącej działkę nr 85/131 oraz działkę nr 85/122 , objętą księgą wieczystą KW nr BY1I/00019637/4 lub ich następców prawnych, aby zgłosili się do tutejszego Sądu, podali swoje dane personalne i miejsce zamieszkania, udowodnili następstwo prawne po w/wym. (akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku), po czym odebrali opisany wyżej przedmiot depozytu w dotychczas złożonej kwocie 587,57 zł, w terminie 10 lat od dnia wywieszenia - na okres 6 miesięcy - na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu wezwania do odbioru depozytu – pod rygorem likwidacji depozytu i przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Powiadom znajomego