W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Kd-111-31/21

Inowrocław, 8 lutego 2022r.

WYNIKI
z zakończenia trzeciego etapu postępowania konkursowego 
na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego

Komisja Konkursowa:

- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - przeprowadziła w dniu 8 lutego 2022 r. trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna. Z trzeciego etapu konkursu maksymalnie  można było uzyskać 9 punktów.

Do trzeciego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 6 kandydatów:

1. Pamela Gronikowska
2. Paweł Kruczkowski
3. Monika Marciniak
4. Agata Ochendal
5. Jakub Piorowski
6. Piotr Ziółkowski

Nie stawiło się 2 kandydatów:

1. Monika Marciniak
2. Agata Ochendal

Stawiło się 4 kandydatów:

1. Pamela Gronikowska
2. Paweł Kruczkowski
3. Jakub Piotrowski
4. Piotr Ziółkowski

Wyniki z przeprowadzonego trzeciego etapu konkursu były następujące:

1. Pamela Gronikowska – 9 pkt
2. Paweł Kruczkowski – 8 pkt
3. Jakub Piotrowski – 8 pkt
4. Piotr Ziółkowski – 9 pkt


Wyniki z całego konkursu były następujące:

L.p. Nazwisko i imię II Etap III Etap Razem ilość punktów uzyskanych w całym konkursie
1. Gronikowska Pamela 34 9 43
2. Kruczkowski Paweł 33 8 41
3. Piotrowski Jakub 40 8 48
4. Ziółkowski Piotr 35 9 44W wyniku zakończenia procedury konkursowej Pan Jakub Piotrowski został zakwalifikowany do zatrudnienia na stanowisko asystenta sędziego wobec uzyskania wymaganej liczby punktów określonej w § 8 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228)

Komisja  konkursowa wyłoniła listę rezerwową, na której znalazła  się jedna  osoba:
1. Pan Piotr Ziółkowski

 

--------------------------------------------------------------

Kd-111-31/21                                                              

Inowrocław, dnia 1 lutego 2022r.

Wyniki
z przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego 
na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego

Komisja Konkursowa:              

- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - przeprowadziła w dniu 1 lutego 2022 r. egzamin pisemny, składający się z  36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz pracy pisemnej na jeden z dwóch  tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego wybrany przez kandydata. Maksymalnie  można było uzyskać 36 punktów z części testowej oraz z części pisemnej 9 punktów. Do trzeciego etapu konkursu  dopuszczani są kandydaci, którzy  uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.

 
Do drugiego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 9  kandydatów:

 
Nie stawiło się 2  kandydatów:

1. Paula Kąkolewska-Linkowska
2. Piotr Krakowski
 

Stawiło się 7 kandydatów:

1. Pamela Gronikowska
2. Paweł Kruczkowski
3. Monika Marciniak
4. Agata Ochendal
5. Jakub Piotrowski
6. Karolina Szuflada
7. Piotr Ziółkowski
 

Wyniki z przeprowadzonego egzaminu były następujące:

L.p. Nazwisko i imię Test Kazus Razem ilość punktów w II etapie konkursu
1. Gronikowska Pamela 26 8 34
2. Kruczkowski Paweł 26 7 33
3. Marciniak Monika 32 6 38
4. Ochendal Agata 29 5 34
5. Piotrowski Jakub 32 8 40
6. Szuflada Karolina 27 2 29
7. Ziółkowski Piotr 27 8 35

 

Wobec powyższego do trzeciego  etapu zakwalifikowanych zostało 6 kandydatów:

1. Gronikowska Pamela
2. Kruczkowski Paweł
3. Marciniak Monika
4. Ochendal Agata
5. Piotrowski Jakub
6. Ziółkowski Piotr


Komisja ustaliła, że trzeci etap konkursu odbędzie się:
w dniu 8 lutego  2022 r. o godzinie 10:00 pokój nr 119.

 

--------------------------------------------------------------

Kd-111-31/21

Inowrocław, 24 stycznia 2022 r.

W Y N I K I

z przeprowadzenia pierwszego etapu postępowania konkursowego

lista dodatkowa

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej:

- stosownie do treści ogłoszenia z dnia 15 grudnia 2021 o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu – dokonał w dniu 24 stycznia 2022 r. wstępnej weryfikacji zgłoszenia, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, prawidłowo nadanego w dniu 17 stycznia 2022 r. (data wpływu do Sądu – 24 stycznia 2022 r.)

Sprawdzeniu poddano istnienie niżej wymienionych dokumentów

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej "ustawą"; - że nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

W wyniku ogłoszonego konkursu dodatkowo wpłynęło jedno zgłoszenie (nadane w terminie), które spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowano dodatkowo następującego kandydata:

1. Pamela Gronikowska

 

Zgodnie z treścią ogłoszenia II etap konkursu odbędzie się w dniu 01 lutego 2022 r. o godzinie 10:00 – budynek Sądu Rejonowego sala nr 119.

 

 

Kd-111-31/21

Inowrocław, 20 stycznia 2022 r. 

W Y N I K I

z przeprowadzenia pierwszego etapu postępowania konkursowego 

Komisja Konkursowa:

- stosownie do treści ogłoszenia z dnia 15 grudnia 2021 o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu – dokonała w dniu 20 stycznia 2022 r. wstępnej weryfikacji zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

 

Sprawdzeniu poddano istnienie niżej wymienionych dokumentów

1.  wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

2.  własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3.  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

4.  oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej "ustawą"; - że nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

5.  oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

7.  aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

W wyniku ogłoszonego konkursu wpłynęło osiem zgłoszeń, które spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowano następujących kandydatów:

 

1.      Paweł Kruczykowski

2.      Agata Ochendal

3.      Piotr Ziółkowski

4.      Piotr Krakowski

5.      Jakub Piotrowski

6.      Monika Marciniak

7.      Paula Kąkolewska-Linkowska

8.      Karolina Szuflada


 

Zgodnie z treścią ogłoszenia II etap konkursu odbędzie się w dniu 01 lutego 2022 r. o godzinie 10:00 – budynek Sądu Rejonowego sala nr 119.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
nr tel. 52 359-26-10


Inowrocław,  dnia 15 grudnia 2021r.


 Kd – 111 – 31/21

 

O G Ł O S Z E N I E

            Działając na podstawie art. 155 § 2 a oraz art.155a § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020,  poz.  2072 j.t. z późn. zm.) zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r., poz. 1228) 


o g ł a s z a m konkurs na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu. 
 

  Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 

2.  jest nieskazitelnego charakteru;

3.  ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytułu magistra lub

zagraniczne uznane w Polsce;

4.  ukończył 24 lata.  Do zgłoszenia kandydat na stanowisko asystenta sędziego dołącza:

 
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego;

2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa lub zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo, uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów; 

4. oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia w załączniku); 

7. aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem oznaczenia konkursu należy składać do dnia 17 stycznia 2022r.: 

 
1. bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój 119;

2. nadać drogą  pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Konkurs składa się z trzech etapów: 

1. etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2. etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa  cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego wybrany przez kandydata;

3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia  21 stycznia 2022 roku.

 

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 1 lutego 2022r. godz. 10.00 – budynek Sądu Rejonowego w Inowrocławiu sala nr 119.

 

 

  


                                                        Prezes

                                                  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu


                                                   SSR Iwona Piekańska-Szymańska         

KLAUZULA INFORMACYJNAStosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO", informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) w zakresie związanym z rekrutacją są odpowiednio Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w zakresie realizowanych zadań.                                             

Siedziba sądu:  

ul. Narutowicza 42; 88-100 Inowrocław; Telefon: (52)-359-26-00 

adres e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl;.

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych. Z inspektorem można skontaktować się poprzez email: iod@inowroclaw.sr.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji/konkursu a po jej/jego zakończeniu w celach obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych.

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych: 

a) Dla asystentów sędziów - w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także danych zawartych w wymaganych oświadczeniach, wizerunku i dane o niekaralności — jest niezbędne do wypełnienia o ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (zob. art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, art. 155 §3 i art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego) i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b) Dla referendarzy sądowych – w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także danych zawartych w wymaganych oświadczeniach i wizerunku— jest niezbędne do wypełnienia o ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (zob. art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego), i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) Dla kandydatów na urzędników - w zakresie obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także danych zawartych w wymaganych oświadczeniach, a także danych o niekaralności — jest niezbędne do wypełnienia o ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (zob. art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, art. 4 ust. 4 — 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury) i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

d) Dla wszystkich kandydatów - w pozostałym zakresie i/lub na przyszłe rekrutacje  — jest możliwe w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym wyniki konkursów będą publikowane stronie BIP Sądu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a po wyrażeniu zgody na przyszłe rekrutacje w celu utworzenia listy rezerwowej potencjalnych kandydatów do zatrudnienia (jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy).

7. Jako osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach i w sytuacjach określonych w art. 15 — 17 RODO;

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz wskazanych wyżej przepisach szczególnych jest obowiązkowe, zaś podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Brak podania danych wymaganych przepisami prawa skutkować będzie brakiem uczestnictwa w procesie rekrutacji.

10. Dane osobowe kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji dla kandydatów na asystentów sędziówWyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza zakres określony w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, art. 155 §3 i art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu w celu realizacji procesu rekrutacji. 

 

                                                         ………………………………………………

                                                         (data, podpis) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji dla kandydatów na asystentów sędziówWyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych, w tym danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy , art. 155 §3 i art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych,  tj. nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy, co wiąże się z wpisaniem na listę rezerwową, która publikowana będzie na stronie Sądu.

 

                                                          ………………………………………………

                                                            (data, podpis)  

Pouczenie:

- Na podstawie art 7 ust 3 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), osoba, której dane do­tyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- Brak zgody lub jej wycofanie nie ma wpływu na sposób traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, nie wy­wołuje żadnych negatywnych konsekwencji, a zwłaszcza nie stanowi przyczyny uzasadniającej odmowę zatrud­nienia.

Powiadom znajomego