W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystent sędziego


Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
Tel. 052 359-26-10
 
 
Sygn. akt Kd-111-7/11                                                                 Inowrocław, 15.04.2011r.
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
I . Wymagania – zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia  27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z zm. ) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 )
Na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;jest nieskazitelnego charakteru;ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;ukończył 24 lata;ukończona aplikacja ogólna prowadzona przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończona aplikacja notarialna, adwokacka lub radcowska i złożony odpowiedni egzamin. .
 
II. Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011r. o godz. 10.00 w pokoju nr 43                  w Budynku Sądu Rejonowego  w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42.
 
III. Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata w terminie do dnia 09 maja 2011r.  zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:
 
       Wymagane dokumenty:
1.      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2.      kwestionariusz osobowy według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości;
3.      życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
4.      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów  prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
5.      dyplom ukończenia aplikacji ogólnej wydany przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub dyplom zdania egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo dokumenty ukończenia aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożenia odpowiedniego egzaminu,
6.      oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
7.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
8.      trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
IV. Wymagania dodatkowe:
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów w formacie Word, Exel, znajomość aplikacji Lex.
 
V. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentacją należy składać bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym lub nadać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42 , 88-100 Inowrocław. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Ostateczna lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu ( www.inowroclaw.sr.gov.pl ) i na tablicy ogłoszeń  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem konkursu.
Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.
 
VI. Zakres przedmiotowy konkursu:
Konkurs przeprowadzony jest w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części :
1.      testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego materialnego oraz procesowego;
2.      dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia Sądu- po jednym zakresu prawa procesowego karnego i cywilnego.
Komisja  przygotowuje zadania testowe i kazusy, mając na względzie konieczność oceny:
1.      podstawowej wiedzy kandydatów w dziedzinach prawa wskazanych wyżej;
2.      umiejętności stosowania przepisów prawa oraz  formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.
 
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu oraz na stronie BIP.
 


INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu
sygn. konkursu: Kd 111-7/11
 
 
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu uprzejmie informuje, iż konkurs na stanowisko asystenta sędziego wyznaczony na dzień 15 czerwca 2011r. godz. 10:00 został odwołany z uwagi na brak kandydata spełniającego wymagania określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r., nr 98, poz. 1070 z późn. zm.):
 
 

Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
Tel. 052 359-26-10
 
 
Sygn. akt Kd-111-7/11                                                                    Inowrocław,13.05.2011r.
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
I . Wymagania – zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia  27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z zm. ) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 )
Na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;jest nieskazitelnego charakteru;ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;ukończył 24 lata;ukończona aplikacja ogólna prowadzona przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończona aplikacja notarialna, adwokacka lub radcowska i złożony odpowiedni egzamin. .
 
II. Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 14 lipca 2011r. o godz. 10.00 w pokoju nr 43                  w Budynku Sądu Rejonowego  w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42.
 
III. Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata w terminie do dnia 14 czerwca 2011r.  zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:
 
       Wymagane dokumenty:
1.      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2.      kwestionariusz osobowy według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości;
3.      życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
4.      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów  prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
5.      dyplom ukończenia aplikacji ogólnej wydany przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub dyplom zdania egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo dokumenty ukończenia aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożenia odpowiedniego egzaminu,
6.      oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
7.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
8.      trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
IV. Wymagania dodatkowe:
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów w formacie Word, Exel, znajomość aplikacji Lex.
 
V. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentacją należy składać bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym lub nadać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42 , 88-100 Inowrocław. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Ostateczna lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu ( www.inowroclaw.sr.gov.pl ) i na tablicy ogłoszeń  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem konkursu.
Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.
 
VI. Zakres przedmiotowy konkursu:
Konkurs przeprowadzony jest w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części :
1.      testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego materialnego oraz procesowego;
2.      dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia Sądu- po jednym zakresu prawa procesowego karnego i cywilnego.
Komisja  przygotowuje zadania testowe i kazusy, mając na względzie konieczność oceny:
1.      podstawowej wiedzy kandydatów w dziedzinach prawa wskazanych wyżej;
2.      umiejętności stosowania przepisów prawa oraz  formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.
 
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu oraz na stronie BIP.
 
 
 
                                                                                                          Inowrocław, 17.06.2011r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu
sygn. konkursu: Kd 111-7/11
 
 
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu uprzejmie informuje, iż konkurs na stanowisko asystenta sędziego wyznaczony na dzień 14 lipca 2011r. godz. 10:00 został odwołany z uwagi na brak kandydata spełniającego wymagania określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r., nr 98, poz. 1070 z późn. zm.):
 
Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
Tel. 052 359-26-10
 
 
Sygn. akt Kd-111-7/11                                                                     Inowrocław, 17.06.2011r.
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
I . Wymagania – zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia  27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z zm. ) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 )
Na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;jest nieskazitelnego charakteru;ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;ukończył 24 lata;ukończona aplikacja ogólna prowadzona przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończona aplikacja notarialna, adwokacka lub radcowska i złożony odpowiedni egzamin. .
 
II. Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2011r. o godz. 10.00 w pokoju nr 43                  w Budynku Sądu Rejonowego  w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42.
 
III. Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata w terminie do dnia 18 lipca 2011r.  zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:
 
       Wymagane dokumenty:
1.      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2.      kwestionariusz osobowy według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości;
3.      życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
4.      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów  prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
5.      dyplom ukończenia aplikacji ogólnej wydany przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub dyplom zdania egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo dokumenty ukończenia aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożenia odpowiedniego egzaminu,
6.      oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
7.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
8.      trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
IV. Wymagania dodatkowe:
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów w formacie Word, Exel, znajomość aplikacji Lex.
 
V. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentacją należy składać bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym lub nadać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42 , 88-100 Inowrocław. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Ostateczna lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu ( www.inowroclaw.sr.gov.pl ) i na tablicy ogłoszeń  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem konkursu.
Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.
 
VI. Zakres przedmiotowy konkursu:
Konkurs przeprowadzony jest w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części :
1.      testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego materialnego oraz procesowego;
2.      dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia Sądu- po jednym zakresu prawa procesowego karnego i cywilnego.
Komisja  przygotowuje zadania testowe i kazusy, mając na względzie konieczność oceny:
1.      podstawowej wiedzy kandydatów w dziedzinach prawa wskazanych wyżej;
2.      umiejętności stosowania przepisów prawa oraz  formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.
 
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu oraz na stronie BIP.
 
 
  

                                                                                                          Inowrocław,08.08.2011r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu
sygn. konkursu: Kd 111-7/11
 
 
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu uprzejmie informuje, iż konkurs na stanowisko asystenta sędziego wyznaczony na dzień 17 sierpnia 2011r. godz. 10:00 został odwołany z uwagi na brak kandydata spełniającego wymagania określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r., nr 98, poz. 1070 z późn. zm.):
 
 


Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
Tel. 052 359-26-10
 
 
Sygn. akt Kd-111-7/11                                                                    Inowrocław, 08.08.2011r.
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
I . Wymagania – zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia  27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z zm. ) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 )
Na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;jest nieskazitelnego charakteru;ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;ukończył 24 lata;ukończona aplikacja ogólna prowadzona przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończona aplikacja notarialna, adwokacka lub radcowska i złożony odpowiedni egzamin. .
 
II. Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 10 października 2011r. o godz. 10.00 w pokoju nr 43                  w Budynku Sądu Rejonowego  w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42.
 
III. Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata w terminie do dnia 09 września 2011r.  zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:
 
       Wymagane dokumenty:
1.      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2.      kwestionariusz osobowy według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości;
3.      życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
4.      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów  prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
5.      dyplom ukończenia aplikacji ogólnej wydany przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub dyplom zdania egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo dokumenty ukończenia aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożenia odpowiedniego egzaminu,
6.      oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
7.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
8.      trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
IV. Wymagania dodatkowe:
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów w formacie Word, Exel, znajomość aplikacji Lex.
 
V. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentacją należy składać bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym lub nadać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42 , 88-100 Inowrocław. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Ostateczna lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu ( www.inowroclaw.sr.gov.pl ) i na tablicy ogłoszeń  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem konkursu.
Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.
 
VI. Zakres przedmiotowy konkursu:
Konkurs przeprowadzony jest w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części :
1.      testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego materialnego oraz procesowego;
2.      dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia Sądu- po jednym zakresu prawa procesowego karnego i cywilnego.
Komisja  przygotowuje zadania testowe i kazusy, mając na względzie konieczność oceny:
1.      podstawowej wiedzy kandydatów w dziedzinach prawa wskazanych wyżej;
2.      umiejętności stosowania przepisów prawa oraz  formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.
 
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu oraz na stronie BIP.
 
 
 

 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu
sygn. konkursu: Kd 111-7/11
 
 
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu uprzejmie informuje, iż konkurs na stanowisko asystenta sędziego wyznaczony na dzień 15 czerwca 2011r. godz. 10:00 został odwołany z uwagi na brak kandydata spełniającego wymagania określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r., nr 98, poz. 1070 z późn. zm.):
 
 


Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
Tel. 052 359-26-10
 
 
Sygn. akt Kd-111-7/11                                                                    Inowrocław, 16.09.2011r.
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
I . Wymagania – zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia  27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z zm. ) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 )
Na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;jest nieskazitelnego charakteru;ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;ukończył 24 lata;ukończona aplikacja ogólna prowadzona przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończona aplikacja notarialna, adwokacka lub radcowska i złożony odpowiedni egzamin. .
 
II. Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 15 listopada 2011r. o godz. 10.00 w pokoju nr 43                  w Budynku Sądu Rejonowego  w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42.
 
III. Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata w terminie do dnia 14 października 2011r.  zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:
 
       Wymagane dokumenty:
1.      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2.      kwestionariusz osobowy według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości;
3.      życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
4.      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów  prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
5.      dyplom ukończenia aplikacji ogólnej wydany przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub dyplom zdania egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo dokumenty ukończenia aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożenia odpowiedniego egzaminu,
6.      oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
7.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
8.      trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
IV. Wymagania dodatkowe:
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów w formacie Word, Exel, znajomość aplikacji Lex.
 
V. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentacją należy składać bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym lub nadać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42 , 88-100 Inowrocław. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Ostateczna lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu ( www.inowroclaw.sr.gov.pl ) i na tablicy ogłoszeń  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem konkursu.
Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.
 
VI. Zakres przedmiotowy konkursu:
Konkurs przeprowadzony jest w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części :
1.      testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego materialnego oraz procesowego;
2.      dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia Sądu- po jednym zakresu prawa procesowego karnego i cywilnego.
Komisja  przygotowuje zadania testowe i kazusy, mając na względzie konieczność oceny:
1.      podstawowej wiedzy kandydatów w dziedzinach prawa wskazanych wyżej;
2.      umiejętności stosowania przepisów prawa oraz  formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.
 
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu oraz na stronie BIP.
 
 
 


Inowrocław,20.10.2011r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu
sygn. konkursu: Kd 111-7/11
 
 
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu uprzejmie informuje, iż konkurs na stanowisko asystenta sędziego wyznaczony na dzień                    15 listopada 2011r. godz. 10:00 został odwołany z uwagi na brak kandydata spełniającego wymagania określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r., nr 98, poz. 1070 z późn. zm.):Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
Tel. 052 359-26-10
 
 
Sygn. akt Kd-111-7/11                                                                    Inowrocław, 20.10.2011r.
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
I . Wymagania – zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia  27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z zm. ) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 )
Na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;jest nieskazitelnego charakteru;ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;ukończył 24 lata;ukończona aplikacja ogólna prowadzona przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończona aplikacja notarialna, adwokacka lub radcowska i złożony odpowiedni egzamin. .
 
II. Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 20 grudnia 2011r. o godz. 10.00 w pokoju nr 43                  w Budynku Sądu Rejonowego  w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42.
 
III. Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata w terminie do dnia 18 listopada 2011r.  zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:
 
       Wymagane dokumenty:
1.      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2.      kwestionariusz osobowy według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości;
3.      życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
4.      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów  prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
5.      dyplom ukończenia aplikacji ogólnej wydany przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub dyplom zdania egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo dokumenty ukończenia aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożenia odpowiedniego egzaminu,
6.      oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
7.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
8.      trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
IV. Wymagania dodatkowe:
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów w formacie Word, Exel, znajomość aplikacji Lex.
 
V. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentacją należy składać bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym lub nadać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42 , 88-100 Inowrocław. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Ostateczna lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu ( www.inowroclaw.sr.gov.pl ) i na tablicy ogłoszeń  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem konkursu.
Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.
 
VI. Zakres przedmiotowy konkursu:
Konkurs przeprowadzony jest w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części :
1.      testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego materialnego oraz procesowego;
2.      dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia Sądu- po jednym zakresu prawa procesowego karnego i cywilnego.
Komisja  przygotowuje zadania testowe i kazusy, mając na względzie konieczność oceny:
1.      podstawowej wiedzy kandydatów w dziedzinach prawa wskazanych wyżej;
2.      umiejętności stosowania przepisów prawa oraz  formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.
 
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu oraz na stronie BIP.
 
 
 

                                                                                                          Inowrocław, 25.11.2011r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu
sygn. konkursu: Kd 111-7/11
 
 
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu uprzejmie informuje, iż konkurs na stanowisko asystenta sędziego wyznaczony na dzień                    20 grudnia 2011r. godz. 10:00 został odwołany z uwagi na brak kandydata spełniającego wymagania określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r., nr 98, poz. 1070 z późn. zm.):
 
 


Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
Tel. 052 359-26-10
 
 
Sygn. akt Kd-111-7/11                                                                    Inowrocław, 25.11.2011r.
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
I . Wymagania – zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia  27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z zm. ) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 )
Na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;jest nieskazitelnego charakteru;ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;ukończył 24 lata;ukończona aplikacja ogólna prowadzona przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończona aplikacja notarialna, adwokacka lub radcowska i złożony odpowiedni egzamin. .
 
II. Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 25 stycznia 2012r. o godz. 10.00 w pokoju nr 43                  w Budynku Sądu Rejonowego  w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42.
 
III. Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata w terminie do dnia 23 grudnia 2011r.  zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:
 
       Wymagane dokumenty:
1.      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2.      kwestionariusz osobowy według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości;
3.      życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
4.      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów  prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
5.      dyplom ukończenia aplikacji ogólnej wydany przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub dyplom zdania egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo dokumenty ukończenia aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożenia odpowiedniego egzaminu,
6.      oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
7.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
8.      trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
IV. Wymagania dodatkowe:
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów w formacie Word, Exel, znajomość aplikacji Lex.
 
V. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentacją należy składać bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym lub nadać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42 , 88-100 Inowrocław. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Ostateczna lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu ( www.inowroclaw.sr.gov.pl ) i na tablicy ogłoszeń  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem konkursu.
Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.
 
VI. Zakres przedmiotowy konkursu:
Konkurs przeprowadzony jest w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części :
1.      testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego materialnego oraz procesowego;
2.      dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia Sądu- po jednym zakresu prawa procesowego karnego i cywilnego.
Komisja  przygotowuje zadania testowe i kazusy, mając na względzie konieczność oceny:
1.      podstawowej wiedzy kandydatów w dziedzinach prawa wskazanych wyżej;
2.      umiejętności stosowania przepisów prawa oraz  formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.
 
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu oraz na stronie BIP.
 
                                      Inowrocław, 28.12.2011r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu
sygn. konkursu: Kd 111-7/11
 
 
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu uprzejmie informuje, iż konkurs na stanowisko asystenta sędziego wyznaczony na dzień                    25 stycznia 2012r. godz. 10:00 został odwołany z uwagi na brak kandydata spełniającego wymagania określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r., nr 98, poz. 1070 z późn. zm.):


Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
Tel. 052 359-26-10


Sygn. akt Kd-111-7/11                        Inowrocław, 28.12.2011r.


O G Ł O S Z E N I E


Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, w pełnym wymiarze czasu pracy.

I . Wymagania – zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia  27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z zm. ) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 )
Na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1.    jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2.    jest nieskazitelnego charakteru;
3.    ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
4.    ukończył 24 lata;
5.    ukończona aplikacja ogólna prowadzona przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończona aplikacja notarialna, adwokacka lub radcowska i złożony odpowiedni egzamin. .

II. Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 28 lutego 2012r. o godz. 10.00 w pokoju nr 43  w Budynku Sądu Rejonowego  w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42.

III. Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata w terminie do dnia 27 stycznia 2012r.  zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:

       Wymagane dokumenty:
1.    wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2.    kwestionariusz osobowy według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości;
3.    życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
4.    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów  prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
5.    dyplom ukończenia aplikacji ogólnej wydany przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub dyplom zdania egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo dokumenty ukończenia aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożenia odpowiedniego egzaminu,
6.    oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
7.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
8.    trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

IV. Wymagania dodatkowe:
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów w formacie Word, Exel, znajomość aplikacji Lex.

V. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentacją należy składać bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym lub nadać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42 , 88-100 Inowrocław. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Ostateczna lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu ( www.inowroclaw.sr.gov.pl ) i na tablicy ogłoszeń  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem konkursu.
Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

VI. Zakres przedmiotowy konkursu:
Konkurs przeprowadzony jest w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części :
1.    testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego materialnego oraz procesowego;
2.    dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia Sądu- po jednym zakresu prawa procesowego karnego i cywilnego.
Komisja  przygotowuje zadania testowe i kazusy, mając na względzie konieczność oceny:
1.    podstawowej wiedzy kandydatów w dziedzinach prawa wskazanych wyżej;
2.    umiejętności stosowania przepisów prawa oraz  formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu oraz na stronie BIP.
                                                                                                          Inowrocław, 28.12.2011r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu
sygn. konkursu: Kd 111-7/11
 
 
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu uprzejmie informuje, iż konkurs na stanowisko asystenta sędziego wyznaczony na dzień                    25 stycznia 2012r. godz. 10:00 został odwołany z uwagi na brak kandydata spełniającego wymagania określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r., nr 98, poz. 1070 z późn. zm.):
 
 


Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
Tel. 052 359-26-10
 
 
Sygn. akt Kd-111-7/11                                                                    Inowrocław, 02.02.2012r.
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
I . Wymagania – zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia  27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z zm. ) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 )
Na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;jest nieskazitelnego charakteru;ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;ukończył 24 lata;ukończona aplikacja ogólna prowadzona przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończona aplikacja notarialna, adwokacka lub radcowska i złożony odpowiedni egzamin. .
 
II. Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 03 kwietnia 2012r. o godz. 10.00 w pokoju nr 43  w Budynku Sądu Rejonowego  w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42.
 
III. Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata w terminie do dnia 05 marca  2012r.  zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:
 
       Wymagane dokumenty:
1.      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2.      kwestionariusz osobowy według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości;
3.      życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
4.      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów  prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
5.      dyplom ukończenia aplikacji ogólnej wydany przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub dyplom zdania egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo dokumenty ukończenia aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożenia odpowiedniego egzaminu,
6.      oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
7.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
8.      trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
IV. Wymagania dodatkowe:
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów w formacie Word, Exel, znajomość aplikacji Lex.
 
V. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentacją należy składać bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym lub nadać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42 , 88-100 Inowrocław. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Ostateczna lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu ( www.inowroclaw.sr.gov.pl ) i na tablicy ogłoszeń  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem konkursu.
Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.
 
VI. Zakres przedmiotowy konkursu:
Konkurs przeprowadzony jest w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części :
1.      testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego materialnego oraz procesowego;
2.      dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia Sądu- po jednym zakresu prawa procesowego karnego i cywilnego.
Komisja  przygotowuje zadania testowe i kazusy, mając na względzie konieczność oceny:
1.      podstawowej wiedzy kandydatów w dziedzinach prawa wskazanych wyżej;
2.      umiejętności stosowania przepisów prawa oraz  formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.
 
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu oraz na stronie BIP.                                                                                                          Inowrocław, 12.03.2012r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu
sygn. konkursu: Kd 111-7/11
 
 
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu uprzejmie informuje, iż konkurs na stanowisko asystenta sędziego wyznaczony na dzień                    03 kwietnia 2012r. godz. 10:00 został odwołany z uwagi na brak kandydata spełniającego wymagania określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r., nr 98, poz. 1070 z późn. zm.):


 


Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
Tel. 052 359-26-10
 
 
Sygn. akt Kd-111-7/12                                                                     Inowrocław,12.03.2012r.
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
I . Wymagania – zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia  27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z zm. ) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 )
Na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;jest nieskazitelnego charakteru;ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;ukończył 24 lata;ukończona aplikacja ogólna prowadzona przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończona aplikacja notarialna, adwokacka lub radcowska i złożony odpowiedni egzamin. .
 
II. Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 15 maja  2012r. o godz. 10.00 w pokoju nr 43  w Budynku Sądu Rejonowego  w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42.
 
III. Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata w terminie do dnia 13 kwietnia  2012r. zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:
 
       Wymagane dokumenty:
1.      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2.      kwestionariusz osobowy według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości;
3.      życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
4.      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów  prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
5.      dyplom ukończenia aplikacji ogólnej wydany przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub dyplom zdania egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo dokumenty ukończenia aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożenia odpowiedniego egzaminu,
6.      oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
7.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
8.      trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
IV. Wymagania dodatkowe:
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów w formacie Word, Exel, znajomość aplikacji Lex.
 
V. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentacją należy składać bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym lub nadać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42 , 88-100 Inowrocław. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Ostateczna lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu ( www.inowroclaw.sr.gov.pl ) i na tablicy ogłoszeń  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem konkursu.
Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.
 
VI. Zakres przedmiotowy konkursu:
Konkurs przeprowadzony jest w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części :
1.      testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego materialnego oraz procesowego;
2.      dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia Sądu- po jednym zakresu prawa procesowego karnego i cywilnego.
Komisja  przygotowuje zadania testowe i kazusy, mając na względzie konieczność oceny:
1.      podstawowej wiedzy kandydatów w dziedzinach prawa wskazanych wyżej;
2.      umiejętności stosowania przepisów prawa oraz  formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.
 
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu oraz na stronie BIP.
 
 
 
 

 
 
 

 


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane