W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Konkurs na staż urzędniczy z powierzeniem zadań informatyka

Inowrocław, dnia 26.03.2012r

Nr  Kd – 111 – 8/12

Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław ul. G. Narutowicza 42
Tel. (52) 3592610, fax (52) 3592630

Ogłoszenie
Prezesa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
 o konkursie na staż urzędniczy z powierzeniem zadań informatyka.

1. Prezes Sądu Rejonowego  w Inowrocławiu  na podstawie art.3b  ustawy z dnia 18 grudnia       1998     roku o pracownikach sądów i prokuratury / Dz. U. Nr 162, poz. 1125 ze zm./ oraz
     rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia  17 stycznia 2008 roku w sprawie
     szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania  konkursów  na staż urzędniczy
     w sądzie i prokuraturze  / Dz. U. Nr 21, poz. 129 / ogłasza nabór w drodze konkursu na
     stanowisko stażysty z powierzeniem zadań informatyka w Sądzie Rejonowy w  Inowrocławiu
2. Do zadań na stanowisku pracy należy – Zarządzanie i nadzór nad infrastrukturą informatyczną  ,wdrażanie oraz zapewnienie  poprawności działania systemów informatycznych działających w Sądzie ,prace nad  informatyzacją jednostki, prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukująco-kopiujących, składanie zapotrzebowani na materiały eksploatacyjne oraz opiniowanie składanych wniosków przez pracowników na zakupy i usługi
z dziedziny informatyzacji.
3. Wymagana wiedza z zakresu:
•    Znajomość Microsoft Windows Server 2003/2008
•    Znajomość Microsoft SQL 2005/2008
•    Znajomość Microsoft Windows XP/Vista/7
•    Znajomość budowy i funkcjonowania sieci komputerowych w oparciu o protokół TCP/IP
•    Znajomość oprogramowania specjalistycznego wykorzystywanego w komórkach organizacyjnych Sądu (SAWA firmy Currenda, FK/KP/EM firmy OrCom+, Lex, Legalis, ePFRON) oraz oprogramowania związanego z działalnością Elektronicznego Systemu Ksiąg Wieczystych, oraz Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw.
4. Wnioski o dopuszczenie do konkursu należy składać w terminie  do dnia 06 kwietnia 2012r.
    Za datę złożenia  dokumentów uznaje się datę złożenia przez kandydata wymaganych
    dokumentów bezpośrednio w siedzibie Sądu - w Sekretariacie PrezesaSądu
    Rejonowego w Inowrocławiu p. 34, a w przypadku, gdy zostaną nadane drogą pocztową, za datę    ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.  

5. Wymagane dokumenty:
    a)  wniosek o dopuszczenie do konkursu,
            b) kwestionariusz osobowy według wzoru Ministra Sprawiedliwości ( do pobrania na  stronie Biuletynu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ,
    c) życiorys,
      d) urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów kierunkowych, co najmniej      pierwszego stopnia  i uzyskania tytułu zawodowego,
    e) trzy zdjęcia,
      f) ewentualne zaświadczenie o odbyciu stażu urzędniczego  w sądzie lub prokuraturze  wskazujące na spełnienie przez kandydata warunków do zwolnienia go z odbycia stażu,
      g) oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe ;
    i) pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
             niezbędnym do przeprowadzenia  naboru.

6. Konkurs na stanowisko stażysty składa się z trzech etapów:

    Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu komisja ustala  listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu i ogłasza ją na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

        Etapu drugiego – praktycznego sprawdzenia umiejętności (znajomość budowy , konfiguracji i eksploatacji sprzętu komputerowego, wewnętrznej sieci informatycznej oraz urządzeń peryferyjnych, umiejętność wdrażania oraz administrowania systemami/oprogramowaniem :
•    Windows Server 2003/2008
•    Windows XP/VISTA/7
•    bazodanowymi MS SQL Serwer 2005/2008
•    Microsoft Exchange Server
Po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu  komisja ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu i ogłasza ją na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego
w Inowrocławiu.

    Etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej - (znajomość organizacji i funkcjonowania Sądu, umiejętność stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomość metod i techniki pracy biurowej , znajomość problematyki bezpieczeństwa informatycznego oraz  ustawy o ochronie danych osobowych ).

6. Wyznacza się termin drugiego etapu konkursu na dzień:
     12 kwietnia 2012 roku   godzina  1000 – budynek Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, sala 8

7. Wyznacza się termin trzeciego etapu konkursu na dzień :
    16 kwietnia 2012 roku godzina  1100   - budynek Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, sala 8

8. Po zakończeniu trzeciego etapu konkursu , zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej  oraz na stronie Biuletynu Informacji  Publicznej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  lista kandydatów na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs wraz z listą rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób , rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.


Lista kandydatów na staż urzędniczy z powierzeniem zadań informatyka w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu ( Kd-111-8/12):
 
 
 
1.      Bilski Dawid
2.      Ciesielski  Paweł
3.      Konopa Krzysztof Sławomir
4.      Łach Dariusz Wyniki z przeprowadzonego  w dniu 12 kwietnia 2012r. II etapu konkursu  :
 
1.      Bilski  Dawid                              1 pkt
2.      Ciesielski Paweł                          9 pkt
3.      Konopa Krzysztof Sławomir      4 pkt
4.      Łach Dariusz                              8 pkt
 
Do III etapu konkursu zakwalifikowały się trzy osoby, które zdobyły największą liczbę punktów:
 
          
1.      Ciesielski Paweł
2.      Łach Dariusz        
3.      Konopa Krzysztof Sławomir       


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane