W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Ogłoszenie konkursu na trzy wolne stanowiska asystenta sędziego


Inowrocław,  14 czerwca 2013r
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu
ogłoszonego w  dniu 15 maja 2013r.
 Kd-111-15/13:


W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęły dwa zgłoszenia, w tym jedno zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.

Wobec powyższego do konkursu zakwalifikowano:

1.    Pana  Krzysztofa Jankowskiego.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
nr tel. 52 359-26-10


Kd – 111 - 15/13                                                            Inowrocław,  15 maja 2013r.
 
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
 
            Działając na podstawie art.155a § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98 poz.1070 z późn. zmianami)
o g ł a s z a m konkurs na trzy wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.
 
- konkurs odbędzie się w dniu  25 czerwca  2013r. o godzinie  10.00 sala 43 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42.
 
- zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy składać do dnia
11 czerwca 2013r. :
a.     bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój 34
b.     nadać drogą  pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
- do zgłoszenia kandydat na stanowisko asystenta sędziego dołącza:
 
a. wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego,
b. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
c. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim,
d. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej ,,ustawą”,
e. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
f.  3 aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
g. do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia;
 
- lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia  17 czerwca 2013 roku.
 
- konkurs będzie przeprowadzony w formie pisemnej.
 
Praca konkursowa składa się z dwóch etapów :
 
a. testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego materialnego oraz procesowego,
b. dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia sądu – po jednym z zakresu prawa procesowego karnego i cywilnego;
 
- informacja o wynikach konkursu zastanie podana do wiadomości na tablicy  
 ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz w Biuletynie    
 Informacji Publicznej.   

Powiadom znajomego