W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko asystenta sędziego

Inowrocław, 07.10.2013 r.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego  w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu 
ogłoszonego
w  dniu 13 września 2013 r. Kd-111-31/13:

W wyniku ogłoszenia wpłynęło 12 zgłoszeń, wszystkie spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

1.    Pan Michał Biłas
2.    Pani Monika Domachowska
3.    Pani Sandra Giza
4.    Pani Renata  Gronowska
5.    Pan Patryk  Kajtek
6.    Pani Joanna Korzeniewska
7.    Pani Joanna Kulik
8.    Pani Jolanta Kulik
9.    Pani Anna Majdan
10.   Pan Tomasz Śmielak
11.   Pan Michał Tyburek
12.   Pan Tomasz Waszkiewicz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42

nr tel. 52 359-26-10
 
 
Kd – 111 - 31/13                                                            Inowrocław,  dnia 13 września 2013r.
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
 

            Działając na podstawie art. 155 § 2 a oraz art.155a § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2013,  poz.1427 z późn. zmianami)  oraz § 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na asystenta sędziego (Dz.U. z 2012r., poz. 314)

 

ogłaszam konkurs na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

 

- konkurs odbędzie się w dniu  15 października 2013r. o godzinie  10.00 sala 43 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 42.

 

- zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy składać do dnia 27 września 2013r.:

 

1.    bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój 34

2.    nadać drogą  pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

- do zgłoszenia kandydat na stanowisko asystenta sędziego dołącza:

 

1.      podpisany wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego,

2.      życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3.      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,

4.      oświadczenie, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

6.      3 aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

7.      do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

-    lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia   7 października 2013 roku.

 

- konkurs będzie przeprowadzony w formie pisemnej.

 

Praca konkursowa składa się z dwóch etapów :

 

1. testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego materialnego oraz procesowego,

2dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia sądu – po jednym z zakresu prawa procesowego karnego i cywilnego.

 

-  informacja o wynikach konkursu zastanie podana do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane