W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Konkursu na wolne stanowisko asystenta sędziego

Inowrocław, 10.09.2014

Wyniki  drugiego etapu postępowania konkursowego

Komisja Konkursowa w składzie :

Przewodniczący :     SSR Krystyna Majewska
Członkowie:         SSR Sylwia Rolirad-Majewska
                          SSR Patrycja Pacholska-Stolarz
       
- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - przeprowadziła w dniu  9 września 2014r. egzamin pisemny, składający się z  36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz pracy pisemnej na jeden z dwóch  tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego wybrany przez kandydata. Maksymalnie  można było uzyskać 36 punktów, z części pisemnej 9 punktów.  Do trzeciego etapu konkursu  dopuszczani są kandydaci, którzy  uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej.

Do drugiego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych  9 kandydatów.
Stawiło się 8  osób.
Nie stawiła  Pani Emilia Czech

Wyniki z przeprowadzonego egzaminu były następujące:

1.    Jakub Derkowski       -    część testowa 30  pkt;     część pisemna 3 pkt;

2.    Monika Domachowska -  część testowa 32 pkt;    część pisemna 5 pkt;

3.    Krzysztof Jankowski   -  część testowa 26 pkt;   część pisemna 7 pkt;

4.    Patryk Kajtek           -  część testowa 26 pkt;   część pisemna 8 pkt;

5.    Aleksandra Kubiak        -  część testowa 28 pkt;     część pisemna 2 pkt;

6.    Hanna Lewandowska       -  część testowa 25 pkt;     część pisemna 4 pkt;

7.    Kamila Pasternak- Pawlikowska   -  część testowa 27 pkt;   część pisemna 1 pkt;

8.    Andrzej Śmieliński         -  część testowa 30 pkt;      część pisemna 4 pkt;

Wobec powyższego do trzeciego  etapu konkursu zakwalifikowano następujące osoby :
1.    Pan Jakub Derkowski
2.    Pani Monika Domachowska
3.    Pan Krzysztof Jankowski
4.    Pan Patryk Kajtek
5.    Pani Hanna Lewandowska
6.    Pan Andrzej Śmieliński.

Komisja ustaliła, że trzeci etap konkursu odbędzie się:
w dniu 15 września  2014r. o godzinie 10.00 w sali nr 45


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inowrocław,  dnia 28 sierpnia 2014 r.
   Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego  w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu  ogłoszonego w  dniu 4 sierpnia 2014r.
 Kd-111-13/14:


W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło  dziewięć zgłoszeń, wszystkie zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Wobec powyższego do  II etapu konkursu zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:


1.    Pani Emilia Czech
2.    Pan Jakub Derkowski
3.    Pani Monika Domachowska
4.    Pana Krzysztofa Jankowskiego
5.    Pan Patryk Kajtek
6.    Pani Aleksandra Kubiak
7.    Pani Hanna Lewandowska
8.    Pani Kamila Pasternak-Pawlikowska
9.    Pan Andrzej Śmieliński.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
nr tel. 52 359-26-10
Kd – 111 – 13/14Inowrocław,  dnia 4 sierpnia 2014 r.
  
O G Ł O S Z E N I E
 
 
 
            Działając na podstawie art. 155 § 2 a oraz art.155a § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013,  poz.  427 z późn. zmianami)  zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r., poz. 1228)

o g ł a s z a m konkurs na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.  Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytułu magistra lub
zagraniczne uznane  w Polsce;
4. ukończył 24 lata.

- do zgłoszenia kandydat na stanowisko asystenta sędziego dołącza:
 
1.    wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego;
2.    własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3.    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa lub zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo, uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
4.    oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5.    oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
7.    aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
8.    do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem oznaczenia konkursu należy składać do dnia 19 sierpnia 2014 r.:

1.    bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój 34
2.    nadać drogą  pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Konkurs składa się z trzech etapów :
 
1.    etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2.    etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa  cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego wybrany przez kandydata;
3.    etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna

 Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  na tablicy ogłoszeń oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia  29 sierpnia 2014 roku.

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 9 września 2014r. godz. 10.00 – bydynek Sadu Rejonowego w Inowrocławiu sala nr 43.

                                                                       Prezes Sądu Rejonowego
                                                                           w Inowrocławiu
                                                                        SSR  Dorota Cyba-Prill

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane