W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Konkurs na staż urzędniczy Kd 111-30/16

Kd-111-30/16                                                                 Inowrocław, 07.10.2016  r.


Wyniki zakończenia procedury konkursowej na staż urzędniczy – jedno wolne stanowisko stażysty w wymiarze  pełnego etatu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 22/2016r.  z dniu 13 września 2016 r.

- stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 22/2016 z dnia 13 września 2016r.  na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - 1 wolne stanowisko stażysty w wymiarze pełnego etatu w wydziale orzeczniczym  –  przeprowadzono w dniu  7 października 2016r. rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów  na w/w stanowiska, w trakcie której oceniano doświadczenie zawodowe, umiejętności   i predyspozycje kandydata, dotyczące umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, a także umiejętności interpersonalne, zwłaszcza w zakresie prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia podejmowania decyzji, poziomu wykształcenia. Łącznie za trzeci etap konkursu można było uzyskać  9 punktów.

Stawiło się  6  spośród  6 zakwalifikowanych  kandydatów.

Wyniki z przeprowadzonego  w dniu 7 października  2016r. III etapu konkursu :

1.    Agnieszka Baranowska    9,0
2.    Monika Bisewska        9,0
3.    Justyna Karaś            9,0
4.    Adrian Piwek            9,0
5.    Paulina Szewczyk        8,0
6.    Paweł Wabich            9,0
    
Po zakończeniu postępowania konkursowego najwięcej punktów zdobyły:
                                                 III Etap                 II Etap                  Łącznie:
                                                     (ustny)           (pisemny)
1.    Agnieszka Baranowska                    9 pkt             10 pkt                19 pkt  
2.    Justyna Karaś                                     9 pkt               9 pkt                18 pkt  


W wyniku zakończenia procedury konkursowej Komisja Konkursowa rekomenduje do zatrudnienia  kandydaturę Pani Agnieszki Baranowskiej, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kd-111-30/16   
                                                       Inowrocław, 30.09.2016r.

Wyniki II etapu konkursu na staż urzędniczy – jedno wolne stanowisko stażysty w wymiarze  pełnego etatu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 22/2016r.  z dniu 13 września 2016r.
       
Stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 22/2016 z dnia 13 września 2016r. na staż urzędniczy w Sądzie   Rejonowym w Inowrocławiu – jedno wolne stanowisko stażysty w wymiarze pełnego  etatu  – przeprowadzono w dniu  30 września 2016r. egzamin praktyczny dla kandydatów  na w/w stanowisko. Każda z osób otrzymała do wykonania 3 zadania: zadanie 1: test teoretyczny  zadanie 2 – test dyktando oraz zadanie 3 -  pisemne  przy jednostce komputerowej  w formie dyktanda. Łącznie za drugi etap konkursu można było uzyskać 10 punktów tj. 1,5 punktów za test,  3,5 punktu za test dyktando oraz za test oraz  5 punktów za zadanie 3 przy jednostce komputerowej.

Stawiło się 9  spośród  12   zakwalifikowanych  kandydatów.
Nie stawili si:
1.    Natalia Kowalska
2.    Aleksandra Rojewska
3.    Genowefa Szmid

Wyniki z przeprowadzonego  w dniu 30 września   2016r. II etapu konkursu :

1.    Agnieszka Baranowska    10,00
2.    Monika Bisewska                7,25
3.    Justyna Karaś            9,00
4.    Aaliyah Miłkowska        3,15
5.    Adrian Piwek            7,80
6.    Natalia Stawarczyk        5,25
7.    Paulina Szewczyk        7,75
8.    Paweł Wabich            8,00
9.    Justyna Wojciechowska    4,5

Do III etapu konkursu zakwalifikowało się sześć osób, które zdobyły największą
 liczbę punktów (co najmniej  60% ogólnej punktacji)   

1.    Agnieszka Baranowska
2.    Justyna Karaś
3.    Paweł Wabich
4.    Adrian Piwek
5.    Paulina Szewczyk
6.    Monika Bisewska
                    
Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia III etap konkursu odbędzie się:
w dniu 7 października  2016r. o godzinie 10.00 pokój 119.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-30/16                                                                 Inowrocław, 23.09.2016r.
D-0122-22/16       
                                
                 
   Wyniki I etatu konkursu na staż urzędniczy – 1  wolne stanowisko stażysty w wymiarze pełnego  etatu, w wydziale orzeczniczym w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu  ogłoszonego Zarządzeniem Nr 22/2016 z  13 września 2016 r.


W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło 12 zgłoszeń, wszystkie  zgłoszenia spełniały wymogi formalne określone w ogłoszeniu.


Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowano następujące osoby :
1. Agnieszka Baranowska;
2. Monika Bisewska;
3. Justyna Karaś;
4. Natalia Kowalska;
5. Aaliyah Miłkowska;
6. Adrian Piwek;
7. Aleksandra Rojewska;
8. Natalia Stawarczyk;
9. Paulina Szewczyk;
10. Genowefa Szmid;
11. Paweł Wabich;
12. Justyna Wojciechowska;


Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia II etap konkursu odbędzie się:
w dniu 30 września  2016r. o godzinie 10.00  pokój nr 119


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kd-111-30/16
D-0122-22/16                    
       

Zarządzenie Nr 22/2016
Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu 
z dnia 13 września 2016r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty – w wymiarze pełnego etatu


O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w wymiarze pełnego  etatu.

1. Wymagania  niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:
1.    pełna zdolność do czynności prawnych,
2.    nieposzlakowana opinia,
3.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
4.    niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5.    brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6.    wykształcenie minimum średnie, oraz zdany egzamin maturalny, posiadanie wykształcenia wyższego, będzie dodatkowym atutem,
7.    znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, umiejętność szybkiego  pisania na komputerze.
8.    doświadczenie (odbyty staż, zatrudnienie – minimum 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub administracji publicznej będzie dodatkowym atutem.

2. Wymagania dodatkowe:
1.    umiejętność pracy w zespole,
2.    komunikatywność,
3.    operatywność, dobra organizacja pracy,
4.    wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
5.    systematyczność, odporność na stres.


3. Do zadań należeć będzie, m.in.:
1.    wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,
2.    wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych, redagowanie pism,
3.    protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
4.    sporządzanie wokand,
5.    gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

4. Wymagane dokumenty:
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
1.    podanie o przyjęcie do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu,  (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu)
2.    własnoręcznie napisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego  w Inowrocławiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu);
4.    kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, (oryginał do wglądu  podczas konkursu)
5.    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
6.    świadectwa pracy z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
7.    oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8.    oświadczenie o niekaralności,
9.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
10.podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

           Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu albo przesyłają drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu.
W razie przesłania dokumentów drogą  pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

5. Termin składania dokumentów do dnia 20 września  2016r.

6.   Konkurs składa się z trzech etapów:

1.    etap pierwszy – polega na  dokonaniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; nie jest dopuszczalne uzupełnianie  dokumentacji w trakcie trwania konkursu.
2.    etap drugi – jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności kandydata (zadanie pisemne przy jednostkach komputerowych), który przeprowadza się pod nadzorem, co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
3.    etap trzeci -  rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której komisja w szczególności ocenia umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Sprawdza umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętności prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia i podejmowania decyzji.
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

7.    Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu (www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl. ).
    Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór zostanie  niezwłocznie  umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
Komisja po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej  liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.
Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016r.

8.    Dane informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 35 92  685.

Wyznacza się termin pierwszego etapu konkursu na dzień: 23 września  2016r.
Wyznacza się termin drugiego etapu konkursu na dzień: 30 września 2016r.
Wyznacza się termin trzeciego etapu konkursu na dzień: 7 października 2016r.                                                                                                                                                 

                   Dyrektor
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

                 Maria Radzimska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane