W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Konkurs na stanowisko referendarza sądowego


Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
nr tel. 52 359-26-10


Kd – 111 –38/16                                              Inowrocław,  dnia 13.12.2016r.
 
ZAWIADOMIENIE
PREZESA SĄDU REJONOWEGO W INOWROCŁAW
z dnia 13 grudnia 2016r.    W związku z powzięciem wiadomości o pozytywnym zaopiniowaniu przez Kolegium Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wniosku powołanego już referendarza sądowego o przeniesienie na wolne stanowisko w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, odwołuję ogłoszony zarządzeniem z dnia 18 listopada 2016r. (Kd-111-38/16) konkurs na wspomniane wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

 
                                         SSR  Dorota Cyba-Prill
                                        Prezes Sądu Rejonowego
                                               w Inowrocławiu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
nr tel. 52 359-26-10


Kd – 111 –38/16                                              Inowrocław,  dnia 18.11.2016r.
 

O G Ł O S Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 149 § 1 oraz art. 149 a  § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015,  poz. 133 z późn. zmianami)  oraz treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012r., poz. 331)

o g ł a s z a m

konkurs na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym  w Inowrocławiu.

I.    Wymagania:

Na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;
 • ukończył 24 lata;
 • ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski 1.
 
II.    Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

 •   konkurs odbędzie się w dniu  20 grudnia  2016r. o godzinie  10.00 pokój 119               
w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42.

III.    Oznaczenie konkursu:

 • Kd-111-38/16

IV.    Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:


 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
 •  życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim bądź referendarskim;
 •  oświadczenie o obywatelstwie  polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych           i obywatelskich
 • oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 •  trzy aktualne  fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

V.    Termin i miejsce składania zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:

 •  zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy składać  w terminie do dnia 5 grudnia  2016r. ;
 • bezpośrednio w siedzibie  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym pokój nr 119  lub
 • nadać drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 • lista kandydatów dopuszczonych do konkursu  zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu poprzez umieszczenie  na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  nie później niż  na 7 dni przed terminem  rozpoczęcia konkursu.

VI.    Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej.

 
     Praca konkursowa składa się z dwóch części:
 
1. testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego,
2. dwóch kazusów, których rozwiązanie będzie polegało na opracowaniu projektu postanowienia sądu wraz z uzasadnieniem – po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

………………………..
1 Zgodnie z art. 66 ust l ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. 2012.1230 j.t.) warunek określony w art. 149 § l pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, spełnia osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski lub odbyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski.
                                     
   SSR  Dorota Cyba-Prill
                                        Prezes Sądu Rejonowego
                                               w Inowrocławiu

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane