W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Konkurs na staż urzędniczy

Kd-111-3/17  

                                                                                         Inowrocław, 03.03.2017r.


Wyniki

z zakończenia postępowania konkursowego

 


Stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 7/2017  z dnia 6 lutego 2017r. na staż urzędniczy –  1  stanowiska w wymiarze pełnego  etatu przeprowadzono w dniu 3 marca 2017r. rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów  na w/w stanowisko, w trakcie której oceniano doświadczenie zawodowe, umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, a także umiejętności interpersonalne, zwłaszcza w zakresie prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia podejmowania decyzji, dyspozycyjności. Łącznie za trzeci etap konkursu można było uzyskać  9 punktów.

 

Stawiło się 8  spośród  9 zakwalifikowanych  kandydatów.

 

Nie stawił się Pan Damian Sobczak.

Wyniki z przeprowadzonego  w dniu 3 marca   2017r. III etapu konkursu :

 

 1.            Adam Bartoszak                    9,0
 2.            Marta Malinowska                 9,0
 3.           Monika Bisewska                   8,0
 4.           Paulina Szewczyk                  7,0
 5.           Paweł Wabich                        7,0
 6.           Adrian Piwek                         6,0
 7.           Natalia Stawarczyk                6,0
 8.           Klaudia Witczak                    5,0


Po zakończeniu postępowania konkursowego najwięcej punktów zdobył:

 

                                                              III Etap                 II Etap                  Łącznie:

                                                            (ustny)                  (pisemny)

 1. 1.      Adam Bartoszak           9 pkt                9,90 pkt             18,90 pkt 

 

Komisja Konkursowa rekomenduje do zatrudnienia na stanowisko, którego dotyczył konkurs Pana Adama Bartoszaka.

 

Komisja Konkursowa  na podstawie przepisu art. 3 b ust. 5 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury  wyłoniła listę rezerwową, na której znalazło się pięć osób:


                                                                       III Etap                 II Etap                   Łącznie:

                                                                      (ustny)                  (pisemny)

 1.       Marta Malinowska               9,00 pkt             9,75 pkt                             18,75  pkt
 2.       Monika Bisewska                 8,65 pkt             8,00 pkt                              16,65 pkt
 3.       Paweł Wabich                      7,40 pkt              7,00 pkt                             14,40 pkt
 4.       Natalia Stawarczyk              8,05 pkt            6,00 pkt                             14,05 pkt
 5.       Paulina Szewczyk                7,05 pkt            7,00 pkt                              14,05 pkt

 

Lista rezerwowa jest ważna do następnego konkursu, nie dłużej niż do dnia 31.12.2017r.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-3/17
D-0122-7/17  

                                                                                   Inowrocław, 24.02.2017r.


Wyniki drugiego etapu postępowania konkursowego


Stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 7/2017 z dnia 6 lutego 2017r. na staż urzędniczy w Sądzie   Rejonowym w Inowrocławiu – jedno wolne stanowisko  stażysty w wymiarze pełnego  etatu  w wydziale orzeczniczym  – przeprowadzono w dniu  24 lutego 2017r. egzamin praktyczny dla kandydatów  na w/w stanowisko. Każda z osób otrzymała do wykonania 3 zadania: zadanie 1: pytania teoretyczne  zadanie 2: – dyktando oraz zadanie 3: -   przy jednostce komputerowej  do wykonania pięć  poleceń z zakresu obsługi EXCEL. Łącznie za drugi etap konkursu można było uzyskać 10 punktów tj. 2,25  punktów za pytania teoretyczne  2,75  punktu za dyktando oraz  5 punktów za zadanie 3 przy jednostce komputerowej.

Stawili się wszyscy zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu kandydaci.  

Wyniki z przeprowadzonego  w dniu 24 lutego 2017r. II etapu konkursu :

 1.            Adam Bartoszak                    9,90
 2.            Monika Bisewska                   8,65
 3.            Natalia Kowalska                   3,30
 4.            Beata Kuźba                          2,00
 5.            Marta Malinowska                 9,75
 6.            Monika Miecznikowska         2,65
 7.            Adrian Piwek                         7,55
 8.            Damian Sobczak                    6,75
 9.            Natalia Stawarczyk                8,05
 10.            Paulina Szewczyk                  7,05
 11.            Maria Szuman                        3,00
 12.            Paweł Wabich                        7,40
 13.            Klaudia Witczak                    7,35


Do III etapu konkursu zakwalifikowało się dziewięć osób, które zdobyły największą liczbę punktów (co najmniej  60% ogólnej punktacji)


 1.       Adam Bartoszak                                          
 2.       Marta Malinowska
 3.       Monika Bisewska
 4.       Natalia Stawarczyk
 5.       Adrian Piwek           
 6.       Paweł Wabich          
 7.       Klaudia Witczak      
 8.      Paulina Szewczyk                 
 9.      Damian Sobczak                   

             

Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia III etap konkursu odbędzie się:

w dniu 3 marca  2017r. o godzinie 10.00 pokój 119.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inowrocław, 17.02.2017
Kd-111-3/17   
D-0122-7/17                                                     


Wyniki pierwszego etapu postępowania konkursowego


- stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego  w Inowrocławiu Nr 7/2017 z dnia 6 lutego 2017r.  na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu  - 1 wolne stanowisko stażysty w wymiarze pełnego etatu w wydziale orzeczniczym – komisja dokonała na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2017 roku przeglądu zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Sprawdzeniu poddano istnienie:
1.    podania o przyjęcie do pracy,
2.    życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3.    kwestionariusza osobowego według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości;
4.    kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.    oświadczenia, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi  postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6.    oświadczenia o niekaralności,
7.    oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8.    podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło 13 zgłoszeń, wszystkie  zgłoszenia spełniały wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowano następujące osoby :
1.    Adam Bartoszak;
2.    Monika Bisewska;
3.    Natalia Kowalska;
4.    Beata Kuźba;
5.    Marta Malinowska;
6.    Monika Miecznikowska;
7.    Adrian Piwek;
8.    Damian Sobczak;
9.    Natalia Stawarczyk;
10.    Paulina Szewczyk;
11.    Maria Szuman;
12.    Paweł  Wabich;
13.    Klaudia Witczak.

Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia II etap konkursu odbędzie się:
w dniu 24 lutego  2017r. o godzinie 10.00  pokój nr 119

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kd-111-3/17
D-0122-6/17                    
  

Zarządzenie Nr 6/2017
Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu 
z dnia 6 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty – w wymiarze pełnego etatu


O G Ł O S Z E N I E

   Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w wymiarze pełnego  wymiaru czasu pracy.

I. Wymagania  niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:
1. pełna zdolność do czynności prawnych,
2.  nieposzlakowana opinia,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5. brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6. wykształcenie minimum średnie, oraz zdany egzamin maturalny, posiadanie wykształcenia wyższego, będzie dodatkowym atutem,
7. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, umiejętność szybkiego  pisania na komputerze.
8. doświadczenie (odbyty staż, zatrudnienie – minimum 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub administracji publicznej będzie dodatkowym atutem.

II. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. komunikatywność,
3. operatywność, dobra organizacja pracy,
4. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
5. systematyczność, odporność na stres.


III. Do zadań należeć będzie, m.in.:
1. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem windykacji należności sądowych:
- otwieranie i prowadzenie dzienników należności do kart dłużników,
- księgowanie wpłat na dziennikach należności sądowych systemem komputerowym,
- kierowanie spraw do egzekucji, nadzorowanie wykonania zleceń egzekucyjnych,
- nadzorowanie ściągania należności sądowych rozłożonych na raty,
- udzielanie informacji z systemu PESEL oraz NOE na potrzeby Ewidencji Należności Sądowych,
- sporządzanie zawiadomień do Krajowego Rejestru Karnego poprzez e-kartę,
- sporządzanie sprawozdawczości dla każdego rodzaju prowadzonej ściągalności oraz jednego wspólnego sprawozdania zbiorczego dla każdego odrębnego rodzaju należności sądowych
2. Zastępowanie Kasjera Sądu, prowadzenie kasy w systemie komputerowym e-płatności.
3. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych ( m. in. protokołowanie na rozprawach).

IV. Wymagane dokumenty:
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
1. podanie o przyjęcie do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu,  (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu)
2. własnoręcznie napisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego  w Inowrocławiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu);
4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, (oryginał do wglądu  podczas konkursu)
5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
6. świadectwa pracy z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
7. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenie o niekaralności,
9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
10.podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
   Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu albo przesyłają drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu.
W razie przesłania dokumentów drogą  pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

V. Termin składania dokumentów do dnia 13 lutego 2017 r.

VI.   Konkurs składa się z trzech etapów:
1. etap pierwszy – polega na  dokonaniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; nie jest dopuszczalne uzupełnianie  dokumentacji w trakcie trwania konkursu.
2. etap drugi – jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności kandydata (test wiedzy oraz zadanie pisemne przy jednostkach komputerowych), który przeprowadza się pod nadzorem, co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
3. etap trzeci -  rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której komisja w szczególności ocenia umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Sprawdza umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętności prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia i podejmowania decyzji.
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

VII. Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu (www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl.).
    Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór zostanie  niezwłocznie  umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
Komisja po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej  liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.
Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

VIII.    Informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 35 92  685.
Wyznacza się termin pierwszego etapu konkursu na dzień: 17 lutego 2017 r.
Wyznacza się termin drugiego etapu konkursu na dzień: 24 lutego 2017 r.
Wyznacza się termin trzeciego etapu konkursu na dzień: 3 marca  2017 r.
                                                                                                                                                                                             Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Maria Radzimska

 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane