W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Konkurs na staż urzędniczy


Kd-111-18/18

                                                                                                Inowrocław, 8 czerwca  2018r.Wyniki
z zakończenia III etapu postępowania konkursowego

Komisja Konkursowa:          


Stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 13/2018  z dnia 7 maja 2018r. na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu –  1  wolne stanowisko  stażysty w wymiarze pełnego  etatu w wydziale orzeczniczym -  przeprowadzono w dniu 8 czerwca 2018r. rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów  na w/w stanowisko, w trakcie której oceniano doświadczenie zawodowe, umiejętności   i predyspozycje kandydata, dotyczące umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, a także umiejętności interpersonalne, zwłaszcza w zakresie prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia podejmowania decyzji, dyspozycyjności. Łącznie za trzeci etap konkursu można było uzyskać  9 punktów.


 

Stawiło się 9 spośród  9 zakwalifikowanych  kandydatów.

           

Po zakończeniu postępowania konkursowego najwięcej punktów zdobyła:  Pani Klaudia Witczak.


Wobec powyższego Komisja Konkursowa rekomenduje do zatrudnienia na stanowisko, którego dotyczył konkurs
Panią Klaudię Witczak.


Komisja Konkursowa  na podstawie przepisu art. 3 b ust. 5 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury  wyłoniła listę rezerwową, na której znalazło się osiem  osób  według ilości uzyskanych  punktów w całym konkursie:


1.      Pani Paulina Szewczyk                    
2.      Pani Monika Kaszyńska                
3.      Pan Paweł Wabich              
4.      Pani Marta Błońska            
5.      Pani Aleksandra Mentlewicz         
6.      Pani Marta Gralak             
7.      Pani Monika Pawłowska               
8.      Pani Weronika PawłowskaLista rezerwowa jest ważna do następnego konkursu, nie dłużej niż do dnia 31.12.2018r.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-18/18
Inowrocław, 1 czerwca  2018r.

Wyniki
z przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego


Komisja Konkursowa:    
Stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 13/2018 z dnia 7 maja 2018r. na staż urzędniczy w Sądzie   Rejonowym w Inowrocławiu – jedno wolne stanowisko  stażysty w wymiarze pełnego  etatu  w wydziale orzeczniczym  – przeprowadziła w dniu  1 czerwca 2018r. egzamin praktyczny dla kandydatów  na w/w stanowisko. Każda z osób otrzymała do wykonania 3 zadania: zadanie 1: pytania teoretyczne,  zadanie 2: – dyktando oraz zadanie 3: -   przy jednostce komputerowej . Łącznie za drugi etap konkursu można było uzyskać 10 punktów tj. 2,00  punkty za pytania teoretyczne,  3,00  punkty za dyktando oraz  5,00 punktów za zadanie 3 przy jednostce komputerowej.

Stawiło się dziesięcioro spośród  zakwalifikowanych  do drugiego etapu konkursu kandydatów.   

Nie stawili się:
1.   Milena Goczkowska
2.   Julia Litwicka

Do III etapu konkursu zakwalifikowano dziewięcioro kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę punktów (co najmniej  60% ogólnej punktacji) w kolejności alfabetycznej:

1.    Marta Błońska        
2.    Marta Gralak                    
3.    Monika Kaszyńska        
4.    Aleksandra Mentlewicz    
5.    Monika Pawłowska        
6.    Weronika Pawłowska        
7.    Paulina Szewczyk        
8.    Paweł Wabich            
9.    Klaudia Witczak        
           
Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia III etap konkursu odbędzie się:

w dniu 8 czerwca  2018 r. o godzinie  9.00 pokój 119.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-18/18

D-0122-13/18                                                                                      Inowrocław, 25.05.2018r.


 

Wyniki pierwszego etapu postępowania konkursowego


                       

Komisja konkursowa:

- stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 13/2018 z dnia 7 maja  2018r.  na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu  - 1 wolne stanowisko stażysty w wymiarze pełnego etatu  w wydziale orzeczniczym  – komisja dokonała na posiedzeniu w dniu 25 maja 2018 roku przeglądu zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, jak również wymagań  niezbędnych związanych ze stanowiskiem pracy, na które ogłoszono konkurs:


Sprawdzeniu poddano istnienie:

 1. podania o przyjęcie do pracy,
 2. życiorysu z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 3. kwestionariusza osobowego według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości;
 4. kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. oświadczenia, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenia o niekaralności,
 7. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło 12 zgłoszeń, wszystkie zgłoszenia spełniają  wymogi formalne określone w ogłoszeniu, jak również niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które ogłoszono konkurs.


Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowano 12 osób:

 1. Pani Marta Błońska
 2. Pani Milena Goczkowska
 3. Pani Marta Gralak
 4. Pani Monika Kaszyńska
 5. Pani Julia Litwicka
 6. Pani Aleksandra Mentlewicz
 7. Pani Aaliyah Miłkowska
 8.  Pani Monika Pawłowska
 9. Pani Weronika Pawłowska
 10. Pani Paulina Szewczyk
 11. Pan Paweł Wabich
 12. Pani Klaudia Witczak

Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia II etap konkursu odbędzie się:


w dniu 1 czerwca 2018r. o godzinie 9.00  pokój nr 119

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kd-111-18/18

D-0122-13/18                                                                             

Zarządzenie Nr 13/2018

Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu 
z dnia 7 maja  2018r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym Sądu Rejonowego w Inowrocławiuw wymiarze pełnego etatu


O G Ł O S Z E N I EDyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w wymiarze pełnego  wymiaru czasu pracy.

 
 

1. Wymagania  niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. wykształcenie minimum średnie, oraz zdany egzamin maturalny, posiadanie wykształcenia wyższego, będzie dodatkowym atutem,
 1. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, umiejętność szybkiego  i bezbłędnego pisania pod dyktando na komputerze,
 2. doświadczenie (odbyty staż, zatrudnienie – minimum 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub administracji publicznej będzie dodatkowym atutem.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. komunikatywność,
 3. operatywność, dobra organizacja pracy,
 4. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 5. systematyczność, odporność na stres,
 6. doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z pracą biurową w jednostce sądownictwa lub prokuratury.
 7. znajomość systemu CURRENDA.

3. Do zadań należeć będzie, m.in.:

 1. wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,
 2. wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych, redagowanie pism,
 3. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
 4. sporządzanie wokand,
 5. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

4. Wymagane dokumenty:

Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu,  (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu)
 2. własnoręcznie napisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu);
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, (oryginał do wglądu  podczas konkursu)
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
 6. świadectwa pracy z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 7. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o niekaralności,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

     10. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.


           Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój nr 119 albo przesyłają drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu.
W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

5. Termin składania dokumentów do dnia 18 maja 2018r.

 

6.  Konkurs składa się z trzech etapów:


 1. etap pierwszy – polega na  dokonaniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; nie jest dopuszczalne uzupełnianie  dokumentacji w trakcie trwania konkursu.
 2. etap drugi – jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności kandydata (test wiedzy oraz zadanie pisemne przy jednostkach komputerowych), który przeprowadza się pod nadzorem, co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
 3. etap trzeci -  rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której komisja w szczególności ocenia umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Sprawdza umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętności prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia i podejmowania decyzji.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

7.    Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu (www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl).
       Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór zostanie  niezwłocznie  umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

Komisja po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej  liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018r.


8.    Dane informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 35 92  685.


Wyznacza się termin pierwszego etapu konkursu na dzień: 25 maja 2018 r.

Wyznacza się termin drugiego etapu konkursu na dzień: 1 czerwca 2018r.

Wyznacza się termin trzeciego etapu konkursu na dzień: 8 czerwca 2018r.


Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t. j.) informuję, że:


1.        
Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław;
2.         Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych;
3.         Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
4.         Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawianie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Dyrektor

Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

                  Karol Adamski

 
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie.pdf


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane