W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Konkurs na staż urzędniczy

Kd-111-24/20
D-0122-32/20                                            

Inowrocław, 29.09.2020r.

Wyniki

z zakończenia postępowania konkursowego

                                                  

Komisja Konkursowa:

Stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 32/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r. na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu –  1  wolne stanowisko  stażysty w wymiarze pełnego  etatu w wydziale orzeczniczym - przeprowadzono w dniu 29 września 2020r. rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów na w/w stanowisko, w trakcie której oceniano doświadczenie zawodowe, umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, a także umiejętności interpersonalne, zwłaszcza w zakresie prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia podejmowania decyzji, dyspozycyjności. Łącznie za trzeci etap konkursu można było uzyskać 9 punktów

Stawiło się 6 spośród 6 zakwalifikowanych kandydatów.

Wyniki z przeprowadzonego  w dniu 29 września 2020r. III etapu konkursu :


1.           Marta Błońska                        8,25

2.           Marta Emmons                       9,0

3.           Ewa Jasieniecka                     9,0

4.           Agnieszka Mikołajczak             8,75

5.           Martyna Opasik                      7,5

6.           Monika Pawłowska                 8,75

Po zakończeniu postępowania konkursowego najwięcej punktów zdobyła:

                                                        III Etap                 II Etap                  Łącznie:
                                                        (ustny)               (pisemny)

Ewa Jasieniecka                              9,0 pkt               7,25 pkt                   16,25  pkt  

Komisja Konkursowa rekomenduje do zatrudnienia na stanowisko, którego dotyczył konkurs Panią Ewę Jasieniecką.
Komisja Konkursowa  na podstawie przepisu art. 3 b ust. 5 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury wyłoniła listę rezerwową, na której znalazło się pięć osób:


                                                 III Etap                 II Etap                        Łącznie:
                                                (ustny)                  (pisemny)

1.      Marta Emmons                    9,0  pkt                6,25  pkt                      15,25 pkt 

2.      Agnieszka Mikołajczak          8,75 pkt               6,25 pkt                       15,0  pkt

3.      Monika Pawłowska              8,75 pkt               6,25 pkt                       15,0  pkt

4.      Marta Błońska                     8,25 pkt               6,25 pkt                       14,5  pkt

5.      Martyna Opasik                  7,5  pkt                6,75  pkt                      14,25 pktLista rezerwowa jest ważna do następnego konkursu, nie dłużej niż dwanaście miesięcy od daty zakończenia niniejszego konkursu. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-24/20
D-0122-32/20

                                                                                                             Inowrocław, 22.09.2020 r.


Wyniki
z przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego

Komisja Konkursowa:    

Stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 32/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r. na staż urzędniczy w Sądzie   Rejonowym w Inowrocławiu – jedno wolne stanowisko  stażysty w wymiarze pełnego  etatu  w wydziale orzeczniczym  – przeprowadzono w dniu  22 września 2020r. egzamin praktyczny dla kandydatów  na w/w stanowisko. Każda z osób otrzymała do wykonania 3 zadania: zadanie 1: pytania teoretyczne,  zadanie 2: – dyktando oraz zadanie 3:  przy jednostce komputerowej. Za drugi etap konkursu można było uzyskać łącznie 10 punktów tj. 5,25  punktów za pytania teoretyczne, 2,00 punkty za dyktando oraz  2,75 punktów za zadanie nr 3 przy jednostce komputerowej.


Stawiło  się 10 spośród  zakwalifikowanych  do drugiego etapu konkursu kandydatów.  

Nie stawiła się 1 osoba:

                                   Patrycja Kuder

Wyniki z przeprowadzonego  w dniu 22 września 2020r. II etapu konkursu :

 

 1. Marta Błońska                        6,25
 2. Marta Emmons                       6,25
 3. Ewa Jasieniecka                     7,25
 4. Monika Kos                            5,25                
 5. Wioletta Mazur                      4,00
 6. Agnieszka Mikołajczak          6,25
 7. Martyna Opasik                     6,75
 8. Monika Pawłowska                6,25
 9. Jagoda Walczak                     3,75
 10. Olga Wyszyńska                    5,00

 

Do III etapu konkursu zakwalifikowało się sześcioro kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę punktów (co najmniej  60% ogólnej punktacji)  

 

 1. Marta Błońska                     
 2. Marta Emmons         
 3. Ewa Jasieniecka                   
 4. Agnieszka Mikołajczak
 5. Martyna Opasik       
 6. Monika Pawłowska                           

Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia III etap konkursu odbędzie się:

w dniu 29 września  2020r. o godzinie 10.00 pokój 119.----------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-24/20
D-0122-32/20                                                    

                                                            Inowrocław, 15.09.2020 r.


Wyniki
z przeprowadzenia pierwszego etapu postępowania konkursowego

Komisja Konkursowa:

- stosownie do treści ogłoszenia konkursu - Zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 32/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.  na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu  - 1 wolne stanowisko stażysty w wymiarze pełnego etatu
w wydziale orzeczniczym  - dokonała na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 roku przeglądu zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, jak również wymagań  niezbędnych związanych ze stanowiskiem pracy, na które ogłoszono konkurs:

Sprawdzeniu poddano istnienie:

 1. podania o przyjęcie do pracy,
 2. własnoręcznie napisanego życiorysu z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 3. kwestionariusza osobowego według wzoru Ministerstwa Sprawiedliwości;
 4. kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. oświadczenia, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie         
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenia o niekaralności,
 7. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło 11 zgłoszeń, wszystkie zgłoszenia spełniają  wymogi formalne określone w ogłoszeniu, jak również niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które ogłoszono konkurs.

Wobec powyższego do II etapu konkursu zakwalifikowano 11 osób:

 1. Marta Błońska
 2. Marta Emmons
 3. Ewa Jasieniecka
 4. Monika Kos
 5. Patrycja Kuder
 6. Wioletta Mazur
 7. Agnieszka Mikołajczak
 8. Martyna Opasik
 9. Monika Pawłowska
 10. Jagoda Walczak
 11. Olga Wyszyńska

Komisja ustaliła, że zgodnie z treścią ogłoszenia II etap konkursu odbędzie się:


w dniu 22 września 2020r.  o godzinie 10.00  pokój nr 119

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-24/20
D-0122-32/20                                                                             

Zarządzenie Nr 32/2020
Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu 
z dnia 31 sierpnia 2020r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty 
w wydziale orzeczniczym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
w wymiarze pełnego etatu
 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy – 1 wolne stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w wymiarze pełnego  wymiaru czasu pracy.


 

1. Wymagania  niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. wykształcenie minimum średnie, oraz zdany egzamin maturalny, posiadanie wykształcenia wyższego, będzie dodatkowym atutem,
 1. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, umiejętność szybkiego  i bezbłędnego pisania pod dyktando na komputerze,
 2. doświadczenie (odbyty staż, zatrudnienie – minimum 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub administracji publicznej będzie dodatkowym atutem.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. komunikatywność,
 3. operatywność, dobra organizacja pracy,
 4. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 5. systematyczność, odporność na stres,
 6. doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z pracą biurową w jednostce sądownictwa lub prokuratury.
 7. Znajomość systemu CURRENDA.

3. Do zadań należeć będzie, m.in.:

 1. wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,
 2. wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych, redagowanie pism,
 3. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
 4. sporządzanie wokand,
 5. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

4. Wymagane dokumenty:

Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu,  (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu)
 2. własnoręcznie napisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (wzór w załączniku).
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, (oryginał do wglądu  podczas konkursu)
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
 6. świadectwa pracy z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 7. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie                 o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o niekaralności,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór w załączniku).

           Kandydaci składają wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój nr 119 albo przesyłają drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu.

W razie przesłania dokumentów drogą  pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.


5. Termin składania dokumentów do dnia 9 września 2020r.

 

6.  Konkurs składa się z trzech etapów:


 1. etap pierwszy – polega na  dokonaniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; nie jest dopuszczalne uzupełnianie  dokumentacji w trakcie trwania konkursu.
 2. etap drugi – jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności kandydata (test wiedzy oraz zadanie pisemne przy jednostce komputerowej), który przeprowadza się pod nadzorem, co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
 3. etap trzeci -  rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której komisja w szczególności ocenia umiejętności i predyspozycje kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Sprawdza umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętności prowadzenia rozmowy, logicznego myślenia i podejmowania decyzji.

7.    Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu (www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl).

       Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór zostanie  niezwłocznie  umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

Komisja po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej  liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od  przeprowadzenia konkursu .

 

 

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 35 92  685.

Wyznacza się termin pierwszego etapu konkursu na dzień: 15 września 2020r.

Wyznacza się termin drugiego etapu konkursu na dzień: 22 września 2020r.

Wyznacza się termin trzeciego etapu konkursu na dzień: 29 września  2020r.

 

                Dyrektor

  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

            Karol Adamski
KLAUZULA INFORMACYJNA

(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO", informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu są w zakresie realizowanych zadań  Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
  Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu urzędują w siedzibie sądu: 
  ul. Narutowicza 42; 88-100 Inowrocław; Telefon: (52)-359-26-00
  adres e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl;.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, którym jest : Grzegorz Dziadkowiec.
  Z inspektorem można skontaktować się poprzez email: iod@inowroclaw.sr.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji/konkursu a po jej/jego zakończeniu —w celach obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:

a)           Dla asystentów sędziów - w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także danych zawartych w wymaganych oświadczeniach, wizerunku i dane o niekaralności — jest niezbędne do wypełnienia o ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (zob. art. 22] § 1 ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Dz.U. z 2019 r., poz. 684 ze zm., art. 155 3 i art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. z 2020 r., poz. 365 ze zm., oraz § 3 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego, Dz.U. z 2013 r., poz. 1228 ze zm.) i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b)           Dla kandydatów na urzędników - w zakresie obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także danych zawartych w wymaganych oświadczeniach, a także danych o niekaralności — jest niezbędne do wypełnienia o ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (zob. art. 22' 1 ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy Dz.U. z 2019 r., poz. 684 ze zm., art. 4 ust. 4 — 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r., poz. 577 ze zm.) i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c)           Dla wszystkich kandydatów - w pozostałym zakresie — jest możliwe w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą i tym samym i tym samym jest oparte na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  rekrutacji oraz po okresie rekrutacji   w celu utworzenia listy rezerwowej potencjalnych kandydatów do zatrudnienia (jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy);

7. Jako osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje Pani/Panu prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach i w sytuacjach określonych w art. 15 — 17 RODO;

2)      ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

8. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 — 4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz wskazanych wyżej przepisach szczególnych jest obowiązkowe, zaś podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

10.Dane osobowe kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 
   (imię / imiona i nazwisko kandydata)


O Ś W I A D C Z E N I E


                        Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                      w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, a mianowicie w:

 • liście motywacyjnym,
 • curriculum vitae,
 • kwestionariuszu osobowym,
 • oświadczeniu o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
 • oświadczeniu o braku prowadzonych postepowań ściganych z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • kopiach dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopiach dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji

na potrzeby rekrutacji na stanowisko ……………………………………….

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane