W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

I Co 7084/11 - pierwsza licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 21954

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Piotr Synik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-08-2022r. o godz.09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 42 w sali nr 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej oddanej w użytkowanie wieczyste w udziale 1/2 należącej do dłużnika: Jacek Jankowski położonej: Inowrocław, ul. Stolarska działka nr 11/38, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 21954 [NKW: BY1I/00021954/9]
Suma oszacowania wynosi 27 300 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 475 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2730zł.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Inowrocławiu 22 10901069 0000 0001 4254 9849
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 18-08-2022 r. o godz. 12:00 wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego od 24-08-2022 r. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa w udziale 1/2 stanowiąca działkę ew. nr 11/38 położona w Inowrocławiu przy ul. Stolarskiej o pow. 0,1428 ha. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość położona na terenie uzbrojonym w sieci: elektroenergetyczną, telekomunikacyjną oraz wodociągową. Nieruchomość położona na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako 2U- teren zabudowy usługowej.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane