W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

I Co 721/20 - pierwsza licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW BY1I/00015465/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-09-2023r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny 88-100 Inowrocław, ul. Narutowicza 42 odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości należącej do dłużnika: MAŁGORZATA GRALIK, położonej: 88-180 Złotniki Kujawskie, Jaksiczki, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1I/00015465/9 [NKW: BY1I/00015465/9] 
Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest prawo własności do nieruchomości zabudowanej, w skład której wchodzą: działka oznaczona numerem ewidencyjnym 33/2, o powierzchni 3.1088, budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. zabudowy 120,00m2 oraz budynki gospodarcze. 
Suma oszacowania wynosi 332 492,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 249 369,00zł. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 249,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić także na konto komornika: 
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Inowrocławiu 77 10901069 0000 0001 4158 0605 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Oględziny nieruchomości odbędą się w dniu 26-09-2023r. od godz. 9:30 do 09:45. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powiadom znajomego