[start]
  1. Powierzchnia zabudowy- 1.192 m2      
    Całkowita powierzchnia użytkowa- 3.790,8 m2
    Kubatura całkowita -  19.040 m2
  2. Budynek wpisany na listę zabytków województwa kujawsko- pomorskiego  ( dawniejszego bydgoskiego ) pod Nr rejestracyjnym A/315/1 w dniu 20.V.1992r
  3. Budynek znajduje się na nieruchomości dla której urządzona jest księga  wieczysta  Kw 36528 działka 13/4 o powierzchni 0.35.32 ha, w centrum miasta  Inowrocławia.

[koniec]