[start]
  1. Powierzchnia zabudowy - 1.192 m2
    Całkowita powierzchnia użytkowa - 3.790,8 m2
    Kubatura całkowita - 19.040 m2
  2. Budynek wpisany na listę zabytków województwa kujawsko-pomorskiego  (dawniejszego bydgoskiego) pod nr rejestracyjnym A/315/1 w dniu 20.V.1992r.
  3. Budynek znajduje się na nieruchomości dla której urządzona jest księga wieczysta Kw 36528 działka 13/4 o powierzchni 0.35.32 ha, w centrum miasta Inowrocławia.

[koniec]