Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza nr 42
88-100 Inowrocław

e-mail:  
sad@inowroclaw.sr.gov.pl

Centrala Sądu 52 359-26-00  
Sekretariat Prezesa Sądu tel. 52 359-26-10, fax: 359-26-30
Dyrektor tel. 52 359-26-07

Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827


PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELA W SĄDZIE I PROKURATURZE -Publikcja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Obywatel w postępowaniu cywilnym. Prawa i obowiązki
Obywatel w postępowaniu karnym. Prawa i obowiązki
Obywatel w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Prawa i obowiązki
Informator dla pokrzywdzonego
Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów
Upadłość konsumencka - poradnik
ABC Mediacji w pytaniach i odpowiedziach
Poradnik dla obywateli będących stroną sporów transgranicznych w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej