[start] [koniec]Rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

Na obszarze rewiru komorniczego, obejmującego obszar właściwości Sądu Rejonowego w Inowrocławiu działają komornicy:

Komornik Magdalena Anna Dudzic
numer porządkowy kancelarii komorniczej: I
ul. Staszica 67 (II piętro)
88-100 Inowrocław
tel/fax. 52 355-00-22

Godziny otwarcia kancelarii:
od poniedziałku do piątku 8:00 - 15:30
komornik przyjmuje interesantów we wtorki
w godzianach 9:30 - 15:30

Komornik Sądowy Bartłomiej Leszek Karski
numer porządkowy kancelarii komorniczej: II
ul. Toruńska 73
88-100 Inowrocław
tel/fax. 52 353-04-33, kom. 797-764-264

Godziny otwarcia kancelarii:
od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30
komornik przyjmuje interesantów we wtorki
w godzinach 9:00 - 15:30
K O M U N I K A T
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu – na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z późn. zm.) – informuje, iż zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika Bartłomieja Leszka Karskiego spraw z wyboru.

Komornik Aleksandra Bożena Pankowska
numer porządkowy kancelarii komorniczej: III
ul. Św. Ducha 8
88-100 Inowrocław
tel/fax. 52 357-43-09

Godziny otwarcia kancelarii:
od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30
komornik przyjmuje interesantów we wtorki
w godzinach 9:00 - 15:30

Komornik Izabela Podgórska-Wójtowicz
numer porządkowy kancelarii komorniczej: IV
ul. Solankowa 20/5
88-100 Inowrocław
tel/fax. 52 357-19-11

Godziny otwarcia kancelarii:
od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30  we wtorki 9.00 - 17.00
komornik przyjmuje interesantów we wtorki
w godzinach 11.00 - 17.00

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2018r. nr DWOiP-IV-634-1/18 Pani Izabela Podgórska-Wójtowicz została przeniesiona ze stanowiska komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu na stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie.

Zarządzeniem Nr 683/2018/Adm. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 listopada 2018r. Pani Monika Kozłowska Asesor Komorniczy w Kancelarii Komorniczej Izabeli Podgórskiej-Wójtowicz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie  została wyznaczona zastępcą Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, przeniesionego na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie, od dnia 1 grudnia 2018r. do czasu objęcia kancelarii przez nowo powołanego komornika, a w przypadku utworzenia przez nowo powołanego komornika własnej kancelarii do czasu przeprowadzenia likwidacji kancelarii zastępowanego komornika.
Na podstawie art. 282 Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o Komornikach Sądowych z upływem ostatniego dnia czerwca 2019r. traci ważność ustanowione na mocy Zarządzenia Nr 683/2018/Adm z dnia 26 listopada 2018r. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku powołanie Pani Moniki Kozłowskiej Asesora Komorniczego na zastępcę Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Izabeli Podgórskiej-Wójtowicz.

Komornik Piotr Synik
numer porządkowy kancelarii komorniczej: V
ul. Wałowa 39
88-100 Inowrocław
tel. 52 353-34-33
fax. 52 355-06-74  

Godziny otwarcia kancelarii:
od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30
komornik przyjmuje interesantów we wtorki
w godzinach 9:00 - 15:30

Komornik Artur Zieliński
numer porządkowy kancelarii komorniczej: VI
ul. Solankowa 7
88-100 Inowrocław
tel/fax. 52 356-01-10

Godziny otwarcia kancelarii:
od poniedziałku do piątku 8.00 - 14:30  we  wtorki 8.00 - 15.30

komornik przyjmuje interesantów we wtorki
w godzinach 8:00 - 15:30