[start] [koniec]Rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

Na obszarze rewiru komorniczego, obejmującego obszar właściwości Sądu Rejonowego w Inowrocławiu działają komornicy:

Komornik Magdalena Anna Dudzic
numer porządkowy kancelarii komorniczej: I
ul. Staszica 67 (II piętro)
88-100 Inowrocław
tel/fax. 52 355-00-22

Godziny otwarcia kancelarii:
od poniedziałku do piątku 8:00 - 15:30
komornik przyjmuje interesantów we wtorki
w godzinach 9:30 - 15:30

K O M U N I K A T
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu – na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U.2021.850 t.j.) – informuje, iż zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika Magdalenę Annę Dudzic spraw z wyboru.


Komornik Sądowy Bartłomiej Leszek Karski
numer porządkowy kancelarii komorniczej: II
ul. Toruńska 73
88-100 Inowrocław
tel/fax. 52 353-04-33, kom. 797-764-264

Godziny otwarcia kancelarii:
od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30
komornik przyjmuje interesantów we wtorki
w godzinach 9:00 - 15:30

K O M U N I K A T
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu – na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U.2021.850 t.j.) – informuje, iż zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika Bartłomieja Leszka Karskiego spraw z wyboru.


Komornik Monika Kozłowska
numer porządkowy kancelarii komorniczej: VII
ul. Królowej Jadwigi 14/3
88-100 Inowrocław
tel/fax. 52 302 45 95

Godziny otwarcia kancelarii:
od poniedziałku do piątku 8:00 - 15:30
komornik przyjmuje interesantów we wtorki
w godzinach 9:00 - 15:30

Komornik Aleksandra Bożena Pankowska
numer porządkowy kancelarii komorniczej: III
ul. Św. Ducha 8
88-100 Inowrocław
tel/fax. 52 357-43-09

Godziny otwarcia kancelarii:
od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30
komornik przyjmuje interesantów we wtorki
w godzinach 9:00 - 15:30

K O M U N I K A T
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu – na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U.2021.850 t.j.) – informuje, iż zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika Aleksandrę Bożenę Pankowską spraw z wyboru.


Komornik Marcin Samuel
numer porządkowy kancelarii komorniczej: IV
ul. Solankowa 20/5
88-100 Inowrocław
tel/fax. 52 357-19-11

Godziny otwarcia kancelarii:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30,  we wtorek 9:00 - 17:00
komornik przyjmuje interesantów we wtorki
w godzinach 11:30 - 17:00

 K O M U N I K A T

Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu – na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U.2021.850. t.j.) – informuje, iż zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika Marcina Samuela spraw z wyboru.


Komornik Piotr Synik
numer porządkowy kancelarii komorniczej: V
ul. Wałowa 39
88-100 Inowrocław
tel. 52 353-34-33
fax. 52 355-06-74  

Godziny otwarcia kancelarii:
od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30
komornik przyjmuje interesantów we wtorki
w godzinach 9:00 - 15:30

K O M U N I K A T
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu – na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U.2021.850 t.j.) – informuje, iż zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika Piotra Synika spraw z wyboru.


Komornik Artur Zieliński
numer porządkowy kancelarii komorniczej: VI
ul. Solankowa 7
88-100 Inowrocław
tel/fax. 52 356-01-10

Godziny otwarcia kancelarii:
poniedziałek, środka, czwartek, piątek 8:00 - 14:30, we wtorek 8:00 - 15:30
komornik przyjmuje interesantów we wtorki
w godzinach 8:00 - 15:30

K O M U N I K A T
Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu – na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U.2021.850 t.j.) – informuje, iż zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika Artura Zielińskiego spraw z wyboru.