[start] [koniec]Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. z 2005 nr 15 poz. 133) listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach Wydziałów oraz Punkcie Obsługi Interesantów.

Lista biegłych sądowych, oraz podstawowe informacje znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Dostępne są pod adresem: http://www.bydgoszcz.so.gov.pl