[start] [koniec]Informacja dla osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się

w świetle przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.)

 

  1. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu udostępnia osobom uprawnionym tj. osobom doświadczającym trwale bądź okresowo trudności w komunikowaniu się, możliwość komunikowania się poprzez:


pocztę elektroniczną
: poi@inowroclaw.sr.gov.pl
przesyłanie faksów: nr faksu (52)  35 92 630

  1. Zgodnie z ustawą o języku migowym osoby uprawnione będące osobami niepełnosprawnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 j.t.), mają prawo w kontakcie z Sądem Rejonowym w Inowrocławiu korzystać bezpłatnie z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), wpisanego do rejestru tłumaczy prowadzonego przez wojewodę.


Zasady dostępu do bezpłatnej usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN, określa Zarządzenie Nr 37/2014 Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zgłoszenia do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.