[start] [koniec] Petycja indywidualna w sprawie zmian przepisów prawa wniesiona w dniu 26 marca 2019 r.
Petycja zawiera zgodę na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
Odpowiedź na petycję została udzielona w dniu 23 maja 2019 r.

skan petycji