[start] [koniec]Petycja indywidualna w zakresie możliwości wdrożenia procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów dotycząca płatności bezgotówkowych wniesiona w dniu 15 października 2019r.
Petycja zawiera zgodę na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
Odpowiedź na petycję została udzielona w dniu 19 grudnia 2019r.