Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu:

Uprzejmie informujemy o wznowieniu osobistej obsługi interesantów Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
Od dnia 8 czerwca 2020 r. otwarte dla interesantów będą: Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze,  Czytelnia akt, Biuro Podawcze i Czytelnia akt Ksiąg Wieczystych, funkcjonujące z zachowaniem zasad określonych
w zarządzeniach Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 2 czerwca 2020 r. W zarządzeniu określono także pozostałe zasady funkcjonowania Sądu Rejonowego w Inowrocławiu od dnia
8 czerwca 2020 r., zachęcamy do zapoznania się z nimi przed wizytą w Sądzie:


Zarządzenie Nr 42/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom sądu i osobom postronnym przebywającym
w obiekcie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.


Zarządzenie Nr 43/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania „Procedury postępowania w stosunku do osób przebywających
w budynku sądu lub wchodzących na teren sądu w przypadku podejrzenia objawów choroby COVID-19
u pracownika/interesanta Sądu”.

Zarządzenie Nr 44/2020 Prezesa i Dyrektora  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przywrócenia od dnia 8 czerwca 2020r. funkcjonowania Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

WAŻNE:
Do budynku Sądu nie zostaną wpuszczone osoby nie posiadające zakrytego nosa i ust, zgodnie
z obowiązującymi w kraju rygorami oraz osoby odmawiające poddaniu się pomiarowi temperatury ciała.

POUCZENIE O REŻIMIE SANITARNYM

Komunikat dotyczący pracy Kancelarii Komorniczych
przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

Informujemy, że Kancelarie Komornicze działające przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Komorników Sądowych: Artura Zielińskiego, Aleksandry Pankowskiej, Piotra Synika, Marcina Samuela, Bartłomieja Karskiego i Moniki Kozłowskiej od dnia 8 czerwca 2020 r., a Komornika Sądowego Magdaleny Dudzic od dnia 15 czerwca 2020 r. przywracają bezpośrednią obsługę interesantów. W kancelariach należy stosować się do obowiązującego reżimu sanitarnego. Bliższych informacji udzielają poszczególne Kancelarie Komornicze.