[start] [koniec]Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych
w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w 2019 roku
na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018 r.870 t.j.)

W 2019 roku do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu złożono dwie petycje:

- Petycja indywidualna w zakresie możliwości wdrożenia procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów dotycząca płatności bezgotówkowych.
Treść petycji została przekazana Dyrektorowi Sądu Rejonowego w Inowrocławiu celem dokonania analizy możliwości wdrożenia procedur.

- Petycja indywidualna w sprawie zmian przepisów prawa.
Treść petycji została przekazana wszystkim sędziom, asesorom, referendarzom i asystentom Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

Powyższe petycje zostały rozpatrzone, a informacja o udzieleniu odpowiedzi na petycje znajdują się na stronie internetowej Sądu.