[start] [koniec]

K O M U N I K A T

 

Informujemy, iż zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nr 51/2020 z dnia  23 czerwca 2020r. ustalono:

 

- Dzień 14 sierpnia 2020 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Inowrocławiu za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy.

- Dzień 24 grudnia 2020r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Inowrocławiu za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy.