K O M U N I K A T

[start] [koniec]Z uwagi na sytuację epidemiczną informuję, że w dniach od 23 listopada 2020r. do 27 listopada 2020r. zostaje wstrzymane bezpośrednie przyjmowanie interesantów w V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Wszelkie informacje będą udzielane telefonicznie lub drogą elektroniczną.