W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

I Ns 867/22 - złożenie do depozytu sądowego

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 12 grudnia 2022 roku wydanym w sprawie I Ns 867/22 zezwolił wnioskodawcy Staroście Inowrocławskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12,60 zł (dwanaście złotych 60/100) tytułem odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w udziale wynoszącym 40/162 części, położonej w Szarleju, gmina Kruszwica, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 28/3 o pow. 0.0002 ha, stanowiącej własność w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej Wandy Reszko i Andrzeja Reszko, zapisanej uprzednio w księdze wieczyste nr BY1I/00031933/7(obecnie BY1I/00084427/5), przejętej z mocy prawa na rzecz powiatu Inowrocławskiego zgodnie z ostateczną decyzja nr 3/2020 Starosty Inowrocławskiego znak: AB.6740.D.3.2020 z dnia 19 maja 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Szarlej”, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota zostanie wypłacona spadkobiercom Andrzeja Reszko, po wykazaniu ich uprawnień prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia.
Sąd wzywa spadkobierców Andrzeja Reszko, aby zgłosili się do tutejszego Sądu, podali swoje dane personalne i miejsce zamieszkania, udowodnili następstwo prawne po w/wym. (akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku),  po czym odebrali opisany wyżej przedmiot depozytu w terminie  10 lat  od dnia wywieszenia - na okres 6 miesięcy - na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu wezwania do odbioru depozytu – pod rygorem likwidacji depozytu i przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Powiadom znajomego