W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl 

Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

Centrala Sądu
telefon: 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
telefon: 52 359 26 20 ; 52 359 26 21
e-mail: boi@inowroclaw.sr.gov.pl 

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Kaszowski. Kontakt: gospodarczy@inowroclaw.sr.gov.pl, tel. 52 359 26 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Sąd Rejonowy w Inowrocławiu odpowiada Marcin Kaszowski, gospodarczy@inowroclaw.sr.gov.pl, tel.52 359 26 15.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Niniejsza strona zawiera najważniejsze informacje dotyczące obsługi osób ze szczególnymi  potrzebami w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, a także ułatwień dostępu do budynków Sądu dla osób z trudnościami w poruszaniu się, miejsc parkingowych, toalet dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami.

Zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa i porządku w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu zapewnia 
się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

W razie potrzeby większość spraw urzędowych w Sądzie mogą Państwo załatwić w towarzystwie oraz przy  wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich (powyżej 16 roku życia).

Udział takich osób w czynnościach bezpośrednio związanych z toczącym się postępowaniem (np. obecność na sali podczas rozprawy lub posiedzenia czy dostęp do informacji ze sprawy, w szczególności do akt sądowych) możliwy jest jednak wyłącznie za zgodą Sędziego. Wnioski w takich sprawach powinny być kierowane droga pisemną do Wydziału, w który toczy się sprawa.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Biura Obsługi Interesantów oraz pracownikami Ochrony Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, którzy chętnie Państwu pomogą, w razie konieczności również poprzez odprowadzenie do odpowiednich pomieszczeń na terenie budynku Sądu.

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów

telefoniczny: 52 359 26 20 lub 52 359 26 21
e-mailowy: boi@inowroclaw.sr.gov.pl

Dostęp do budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu dla osób  z trudnościami w poruszaniu się

Miejsce parkingowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych:

- 1 miejsce od frontu budynku Sądu - ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42. 

Ze względu na zabytkowy charakter budynku należy liczyć się z występowaniem na jego terenie barier architektonicznych i ograniczeń technicznych. Za utrudnienia przepraszamy. W miarę możliwości budynek Sądu będzie dostosowywany do potrzeb dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Wejście do budynku Sądu wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe o szerokości powyżej 90 cm, jednak ze względu na brak podjazdu uniemożliwiony jest samodzielny dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wewnątrz budynku (bezpośrednio przy wejściu) znajduje się pochylnia, która umożliwia dostęp m.in. dla osób poruszających się na wózkach oraz przenośne szyny najazdowe. Budynek Sądu nie jest wyposażony w dźwig osobowy, schodołazy oraz platformy przyschodowe. Schody wewnętrzne wyposażone są w jednostronne poręcze. Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu korytarza. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz.
W toalecie zabezpieczona jest przestrzeń manewrowa. 

W przypadku chęci skorzystania z pomocy, w celu wejścia do budynku Sądu, należy skontaktować się telefonicznie z pracownikami tut. Ochrony pod nr tel. 52 359 26 00, którzy umożliwią dostęp do budynku Sądu.   

Informacja dla osób  z dysfunkcjami słuchu

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się uprzejmie informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu dostępne są usługi wspierające komunikowanie się:

Poczta Elektroniczna,
Numer faksu dostępny na stronie internetowej sądu.

Aby skorzystać z usług Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz internetowy lub pobrać jego wersję w postaci dokumentu „pdf”
i po wypełnieniu odesłać jedną z wybranych metod:

Za pomocą poczty elektronicznej na adres: boi@inowroclaw.sr.gov.pl.
Faksem pod numerem: 52 359 26 30.
Listownie na adres:
Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław

z dopiskiem na kopercie „Formularz zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się”.

Informacja dla osób z dysfunkcjami wzrokowymi

Wśród usług wspierających komunikowanie się zawartych w strukturze strony www.inowroclaw.sr.gov.pl znajdują się następujące udogodnienia:

- wersja dla słabowidzących;
- mechanizm zmiennej wielkości czcionki;
- nawigacja po portalu za pomocą klawiatury.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 

Powiadom znajomego