W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

I Ns 513/23 - złożenie do depozytu sądowego

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 21 czerwca 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 513/23 zezwolił wnioskodawcy Grzegorzowi Dybale na:
- złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,03 zł (słownie: trzy grosze) tytułem spłaty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką obciążającą nieruchomość położoną w Chrośnie, gmina Kruszwica, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00000643/3, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta zostanie wypłacona na żądanie spadkobierców Jadwigi Sumlówny, po wykazaniu ich uprawnień prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia; 
Sąd wzywa spadkobierców Jadwigi Sumlówny, aby zgłosili się do tutejszego Sądu, podali swoje dane personalne i miejsce zamieszkania, udowodnili następstwo prawne po w/wym. (akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku),  po czym odebrali opisany wyżej przedmiot depozytu w dotychczas złożonej  kwocie 0,03 zł w terminie  3 lat  od dnia wywieszenia - na okres 6 miesięcy - na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu wezwania do odbioru depozytu – pod rygorem likwidacji depozytu i przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.”;
- złożenie do depozytu sądowego kwoty 48,00 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych 00/100) tytułem spłaty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką obciążającą nieruchomość położoną w Chrośnie, gmina Kruszwica, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00000643/3, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta zostanie wypłacona na żądanie spadkobierców Tomasza Suml, po wykazaniu ich uprawnień prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia; 
Sąd wzywa spadkobierców Tomasza Suml, aby zgłosili się do tutejszego Sądu, podali swoje dane personalne i miejsce zamieszkania, udowodnili następstwo prawne po w/wym. (akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku),  po czym odebrali opisany wyżej przedmiot depozytu w dotychczas złożonej  kwocie 48 zł w terminie  3 lat  od dnia wywieszenia - na okres 6 miesięcy - na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu wezwania do odbioru depozytu – pod rygorem likwidacji depozytu i przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.”;
- złożenie do depozytu sądowego kwoty 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych 00/100) tytułem spłaty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką obciążającą nieruchomość położoną w Chrośnie, gmina Kruszwica, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00000643/3, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta zostanie wypłacona na żądanie spadkobierców Jadwigi Łojowej, po wykazaniu ich uprawnień prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia; 
Sąd wzywa spadkobierców Jadwigi Łojowej, aby zgłosili się do tutejszego Sądu, podali swoje dane personalne i miejsce zamieszkania, udowodnili następstwo prawne po w/wym. (akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku),  po czym odebrali opisany wyżej przedmiot depozytu w dotychczas złożonej  kwocie 18 zł w terminie  3 lat  od dnia wywieszenia - na okres 6 miesięcy - na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu wezwania do odbioru depozytu – pod rygorem likwidacji depozytu i przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.”;
- złożenie do depozytu sądowego kwoty 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych 00/100) tytułem spłaty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką obciążającą nieruchomość położoną w Chrośnie, gmina Kruszwica, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00000643/3, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta zostanie wypłacona na żądanie spadkobierców Katarzyny Pilichowskiej, po wykazaniu ich uprawnień prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia; 
Sąd wzywa spadkobierców Katarzyny Pilichowskiej, aby zgłosili się do tutejszego Sądu, podali swoje dane personalne i miejsce zamieszkania, udowodnili następstwo prawne po w/wym. (akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku),  po czym odebrali opisany wyżej przedmiot depozytu w dotychczas złożonej  kwocie 18 zł w terminie  3 lat  od dnia wywieszenia - na okres 6 miesięcy - na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu wezwania do odbioru depozytu – pod rygorem likwidacji depozytu i przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.”;
- złożenie do depozytu sądowego kwoty 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych 00/100) tytułem spłaty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką obciążającą nieruchomość położoną w Chrośnie, gmina Kruszwica, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00000643/3, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta zostanie wypłacona na żądanie spadkobierców Michała Suml, po wykazaniu ich uprawnień prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia; 
Sąd wzywa spadkobierców Michała Suml, aby zgłosili się do tutejszego Sądu, podali swoje dane personalne i miejsce zamieszkania, udowodnili następstwo prawne po w/wym. (akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku),  po czym odebrali opisany wyżej przedmiot depozytu w dotychczas złożonej  kwocie 18 zł w terminie  3 lat  od dnia wywieszenia - na okres 6 miesięcy - na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu wezwania do odbioru depozytu – pod rygorem likwidacji depozytu i przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Powiadom znajomego