W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Ogłoszenie o konkursie na cztery wolne stanowiska asystenta sędziego.

Inowrocław, 30.04.2013

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego ogłoszonego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu   w dniu 28 marca 2013r.
Kd-111-2/13:


W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło 1 zgłoszenie, które spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Wobec powyższego do konkursu zakwalifikowano: 

1.     Krzysztof Gawrysiak


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
nr tel. 52 359-26-10


Kd – 111 - 2/13                                                              Inowrocław,  28 marca 2013r.
 
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
 
            Działając na podstawie art.155a § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98 poz.1070 z późn. zmianami) o g ł a s z a m konkurs na cztery wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.
 
- konkurs odbędzie się w dniu  14 maja  2013r. o godzinie  10.00 sala 43 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42.
 - zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy składać do dnia
25 kwietnia 2013r. :
a.     bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój 34
b.     nadać drogą  pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
- do zgłoszenia kandydat na stanowisko asystenta sędziego dołącza:
 
a. wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego,
b. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
c. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim,
d. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej ,,ustawą”,
e. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu ,
f.  3 aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
g. do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia;
 
- lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia  30 kwietnia 2013 roku.
 
- konkurs będzie przeprowadzony w formie pisemnej.
 
Praca konkursowa składa się z dwóch etapów :
 
a. testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego materialnego oraz procesowego,
b. dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia sądu – po jednym z zakresu prawa procesowego karnego i cywilnego;
 
- informacja o wynikach konkursu zastanie podana do wiadomości na tablicy  ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz w Biuletynie  Informacji Publicznej.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane