W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Ogłoszenie konkursu na cztery wolne stanowiska asystenta sędziego


Inowrocław, 5.08.2013
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego
 w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu  ogłoszonego w  dniu 09 lipca 2013r.
 Kd-111-22/13:


W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło pięć zgłoszeń,  wszystkie spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Wobec powyższego do konkursu zakwalifikowano niżej wymienione osoby

1.    Pan Przemysław Szczepanowski
2.    Pani Renata Michalska
3.    Pani Lucyna Budkiewicz
4.    Pani Lucyna Jagła
5.    Pan Krzysztof Jankowski.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
nr tel. 52 359-26-10


                                                            Inowrocław,  09 lipca 2013r.
Kd – 111 - 22/13
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
 
            Działając na podstawie art. 155 § 2 a oraz art.155a § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2013,  poz.1427 z późn. zmianami)  oraz § 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na asystenta sędziego (Dz.U. z 2012r., poz. 314)

ogłaszam konkurs na cztery wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.
 
- konkurs odbędzie się w dniu  13 sierpnia 2013r. o godzinie  10.00 sala 43 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42.
 
- zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy składać do dnia 30 lipca 2013r. :
1.    bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pokój 34
2.    nadać drogą  pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
- do zgłoszenia kandydat na stanowisko asystenta sędziego dołącza:
 
1.    podpisany wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego,
2.    życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3.    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
4.    oświadczenie, o którym mowa w art. 155a§6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu ,
6.    3 aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
7.    do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
-     lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia  5 sierpnia  2013 roku.
 
- konkurs będzie przeprowadzony w formie pisemnej.
 
Praca konkursowa składa się z dwóch etapów :
 
1. testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego materialnego oraz procesowego,
2. dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia sądu – po jednym z zakresu prawa procesowego karnego i cywilnego.
 
-  informacja o wynikach konkursu zastanie podana do wiadomości na tablicy  
 ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz w Biuletynie    
 Informacji Publicznej.   

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane