W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Konkurs na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego

Kd-111-47/13  
                             Inowrocław, 24.12.2013r.

Lista kandydatów  dopuszczonych do konkursu na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego ogłoszonego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu
w dniu 28 listopada 2013r.

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęło 21 zgłoszeń, jedno nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.

Wobec powyższego do konkursu  w dniu 2 stycznia 2014r. zakwalifikowano następujących  kandydatów:

1.    Magdalena Barańska- zam. Bydgoszcz;
2.    Maciej Bejma – zam. Rynarzewo;
3.    Agnieszka Bernadowicz- Woropaj – zam. Bydgoszcz;
4.    Rafał Dąbrowski – zam. Rzeszów;
5.    Małgorzata Dziurda – zam. Lublin;
6.    Joanna Daria Frelichowska – zam. Bydgoszcz;
7.    Krzysztof Gawrysiak - zam. Janowice;
8.    Katarzyna Klimek – zam. Toruń;
9.    Paweł Kłoczko – zam. Cisówek;
10.    Anna Kupczyk – zam. Wrocław;
11.    Marek Lepak –  zam. Zawada;
12.    Michał Minkiewicz- zam. Bydgoszcz;
13.    Paweł Marcin Paczewski – zam. Bydgoszcz;
14.    Przemysław Rauchut – zam. Bydgoszcz;
15.    Adrian Rasiński – Toruń;
16.    Tomasz Rosławn – zam. Warszawa;
17.    Anna Skrzeczowska- zam. Rywałd;
18.    Przemysław Wojciech Szczurka – zam. Bydgoszcz;
19.    Beata Terakowska – zam. Kostrzyn;
20.    Michał Tyburek – zam. Gniewkowo.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
nr tel. 52 359-26-10


Kd – 111 - 47/13                                                
           Inowrocław,  dnia 28.11.2013r.
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
            Działając na podstawie art. 149 § 1 oraz art. 149 a  § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2013,  poz. 427 z późn. zmianami)  oraz treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U. z 2012r., poz. 331)

o g ł a s z a m

konkurs na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

I.    Wymagania:

Na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:
-    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnym i obywatelskich;
-    jest nieskazitelnego charakteru;
-    ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;
-    ukończył 24 lata;
-    ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury  lub zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.
 
II.    Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

-    konkurs odbędzie się w dniu  2 stycznia  2014r. o godzinie  10.00 sala 43                
w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42.

III.    Oznaczenie konkursu:

-    Kd-111-47/13

IV.    Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:

-    wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
-    życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
-    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim;
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
-    oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
-    trzy aktualne  fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

V.    Termin i miejsce składania zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:

-    zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy składać  w terminie do dnia
13 grudnia 2013r. ;
-    bezpośrednio w siedzibie  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym pokój nr 34;  lub
-    nadać drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
-    oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
-    lista kandydatów dopuszczonych do konkursu  zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu poprzez umieszczenie  na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  nie później niż  na 7 dni przed terminem  rozpoczęcia konkursu.

VI.    Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej.
 
     Praca konkursowa składa się z dwóch części:
 
1. testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego,
2. dwóch kazusów, których rozwiązanie będzie polegało na opracowaniu projektu postanowienia sądu wraz z uzasadnieniem – po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

kwstionariusz osobowy

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane