W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

Konkurs na stanowisko referendarza sądowego
Kd-111-22/18
Inowrocław, 10.08.2018r.
WYNIKI
z zakończenia postępowania konkursowego na dwa wolne stanowiska referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu po dokonaniu weryfikacji wyników


W związku z treścią Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie ponownego zwołania Komisji Konkursowej celem ponownego przeanalizowania wyników konkursu przeprowadzonego w dniu 6 sierpnia 2018r.

Komisja Konkursowa:

dokonała ponownego sprawdzenia prawidłowości wyników konkursu, po przeanalizowaniu punktacji testu sprawdzającego wiedzę oraz po weryfikacji poprawności uzyskanych przez poszczególnych kandydatów biorących udział w konkursie wyniki konkursu były następujące:

Lp.

Nazwisko kandydata

Imię

Ilość punktów test

Ilość punktów kazusy

Łączna ilość punktów w konkursie

1. 

Baranowska

Joanna

42

9

51

2.

Bartoszewska

Katarzyna

43

11

54

3.

Czajkowski

Maciej

44

11

55

4.

Dobecki

Wojciech

50

14

64

5.

Jagła

Lucyn

40

6

46

6.

Kajtek

Patryk

46

17

63

7.

Kamiński

Paweł

49

11

60

8.

Koniuszek

Ewelina

38

6

44

9.

Loll

Dominika

41

6

47

10.

Maciejewska

Justyna

45

10

55

11.

Mielcarz

Aleksandra

37

11

48

12.

Piotrowska

Karolina

40

7

47

13.

Skrzeczowska

Anna

49

12

61

14.

Szcześniak

Paulina

37

6

43

15.

Tomczyk

Katarzyna

39

8

47

16.

Wesołowski

Jarosław

46

8

54

17.

Włottkowska

Maja

46

9

55W wyniku zakończenia procedury konkursowej Komisja Konkursowa rekomenduje do zatrudnienia  kandydatury: Pana Wojciecha Dobeckiego oraz Pana Patryka Kajtka, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów określoną w § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r.  w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1913).

Komisja  wyłoniła listę rezerwową, na której znalazła się jedna osoba:

1.    Skrzeczowska Anna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kd-111-22/18    
                                               Inowrocław, 06.08.2018r.
          
Wyniki postępowania konkursowego na dwa wolne stanowiska referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu


Komisja Konkursowa
- stosownie do treści ogłoszenia o przeprowadzeniu egzaminu konkursowego na dwa wolne stanowiska referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu –  przeprowadziła w dniu  6 sierpnia 2018r. egzamin pisemny, obejmujący test składający się 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego; trzech kazusów, których rozwiązanie polegało na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem - po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego. Maksymalnie  można było uzyskać 60 punktów z części testowej oraz 18  punktów z kazusów.

Stawiło się 17 niżej wymienionych kandydatów zakwalifikowanych do konkursu:

1.    Baranowska Joanna
2.    Bartoszewska Katarzyna
3.    Czajkowski Maciej
4.    Dobecki Wojciech
5.    Jagła Lucyna
6.    Kajtek Patryk
7.    Kamiński Paweł
8.    Koniuszek Ewelina
9.    Loll Dominika
10.    Maciejewska Justyna
11.    Mielcarz Aleksandra
12.    Piotrowska Karolina
13.    Skrzeczowska Anna
14.    Szcześniak Paulina
15.    Tomczyk Katarzyna
16.    Wesołowski Jarosław
17.    Włottkowska Maja

Nie stawiło się  dziewięcioro  niżej wymienionych  kandydatów zakwalifikowanych do konkursu:

1.    Dudzik Barbara
2.    Janicka Agnieszka
3.    Jasińska Lucyna
4.    Oburota Jagoda
5.    Rabiczko Monika
6.    Sasin Anna
7.    Sikacka Ewelina
8.    Szczukiewicz Paweł
9.    Sztuba Szymon


Wyniki z przeprowadzonego konkursu były następujące:

Lp.

Nazwisko kandydata

Imię

Ilość punktów
test

Ilość punktów
kazusy

Łączna ilość punktów w konkursie

1.

Baranowska

Joanna

43

9

52

2.

Bartoszewska

Katarzyna

42

11

53

3.

Czajkowski

Maciej

43

11

54

4.

Dobecki

Wojciech

51

14

65

5.

Jagła

Lucyn

41

6

47

6.

Kajtek

Patryk

45

17

62

7.

Kamiński

Paweł

48

11

59

8.

Koniuszek

Ewelina

37

6

43

9.

Loll

Dominika

40

6

46

10.

Maciejewska

Justyna

44

10

54

11.

Mielcarz

Aleksandra

38

11

49

12.

Piotrowska

Karolina

39

7

46

13.

Skrzeczowska

Anna

48

12

60

14.

Szcześniak

Paulina

36

6

42

15.

Tomczyk

Katarzyna

39

8

47

16.

Wesołowski

Jarosław

45

8

53

17.

Włottkowska

Maja

45

9

54
W wyniku zakończenia procedury konkursowej Komisja Konkursowa rekomenduje do zatrudnienia  kandydatury: Pana Wojciecha Dobeckiego oraz Pani Anny Skrzeczowskiej, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów określoną w § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r.  w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1913).-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kd-111-22/18
                                                          Inowrocław, 09.07.2018r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu
na dwa wolne stanowiska referendarza sądowego
 w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w dniu 6 sierpnia  2018r.

W wyniku ogłoszenia konkursu wpłynęły 26 zgłoszeń, wszystkie zgłoszenia spełniają wymogi formalne  określone w ogłoszeniu.
Wobec powyższego do konkursu zakwalifikowano następujących kandydatów w kolejności alfabetycznej:

Lp.    Nazwisko kandydata    Imię    Miejscowość zamieszkania
1.     Baranowska    Joanna    Bydgoszcz
2.     Bartoszewska    Katarzyna    Bydgoszcz
3.     Czajkowski    Maciej    Bydgoszcz
4.     Dobecki    Wojciech    Inowrocław
5.     Dudzik    Barbara    Bydgoszcz
6.     Jagła    Lucyna    Trzemeszno
7.     Janicka    Agnieszka    Toruń
8.     Jasińska    Lucyna    Chełmno
9.     Kajtek    Patryk    Osielsko
10.   Kamiński    Paweł    Toruń
11.   Koniuszek    Ewelina    Toruń
12.   Loll    Dominika    Chojnice
13.   Maciejewska    Justyna    Bydgoszcz
14.   Mielcarz    Aleksandra    Bydgoszcz
15.   Oburota    Jagoda    Piła
16.   Piotrowska    Karolina    Bydgoszcz
17.   Rabiczko    Monika    Toruń
18.   Sasin    Anna    Warszawa
19.   Sikacka    Ewelina    Ostróda
20.   Skrzeczowska    Anna    Bydgoszcz
21.   Szcześniak    Paulina    Poznań
22.   Szczukiewicz    Paweł     Szczecin
23.   Sztuba    Szymon    Toruń
24.   Tomczyk    Katarzyna    Toruń
25.   Wesołowski    Jarosław    Inowrocław
26.   Włottkowska    Maja    Bydgoszcz

Zgodnie z treścią ogłoszenia konkurs odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2018r. godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 , pokój nr 119.
W celu weryfikacji tożsamości prosimy o stawienie się z dowodem osobistym.
Kandydaci zakwalifikowani do konkursu mogą posiadać przy sobie kodeksy z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz karnego (bez naniesionych jakichkolwiek adnotacji lub notatek), z których będzie można korzystać podczas rozwiązywania kazusów.

                                    Wiceprezes Sądu Rejonowego
                                          w  Inowrocławiu       
                                         SSR Alicja Lisiecka     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezes
Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Inowrocław, ul. Gabriela Narutowicza 42
nr tel. 52 359-26-10

Kd – 111 –22/18                          
      Inowrocław,  dnia 12 czerwca 2018r.
 

O G Ł O S Z E N I E
 
            Działając na podstawie art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018,  poz. 23 t. j.)  oraz treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1913)

o g ł a s z a m

konkurs na dwa wolne stanowiska referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

I.    Wymagania:

Na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:
-    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
-    jest nieskazitelnego charakteru;
-    ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;
-    ukończył 24 lata;
-    zdał egzamin  sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki, radcowski lub ukończył aplikację sędziowską lub prokuratorską.
 
II.    Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

-    konkurs odbędzie się w dniu  6 sierpnia  2018r. o godzinie  10.00 pokój 119 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  ul. Gabriela Narutowicza 42.

III.    Oznaczenie konkursu:

-    Kd-111-22/18

IV.    Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:

-    wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
-    życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
-    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
-    trzy aktualne  fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
-    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych  i  obywatelskich.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

V.    Termin i miejsce składania zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:

-    zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy składać  w terminie do dnia 3 lipca 2018r. ;
-    bezpośrednio w siedzibie  Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w Oddziale Administracyjnym pokój nr 119  lub
-    nadać drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
-    oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
-    lista kandydatów dopuszczonych do konkursu  zastanie podana do wiadomości w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu poprzez umieszczenie  na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  nie później niż  na 7 dni przed terminem  rozpoczęcia konkursu.

VI.    Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej.

     Praca konkursowa składa się z dwóch części:
1.    Testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego;
2.    Trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem - po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.


KLAUZULA INFORMACYJNA
(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Narutowicz 42.
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.
 
Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.
 
Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.
 
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).
 
                                                  SSR  Alicja Lisiecka     
                                        Wiceprezes Sądu Rejonowego
                                               w Inowrocławiu         

Powiadom znajomego