W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału - SSR Grzegorz Wiśniewski
Zastępca Przewodniczącego Wydziału - SSR Patrycja Pacholska-Stolarz
Kierownik Sekretariatu Wydziału - Joanna Kotlarek

Dane kontaktowe:
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław

I piętro, sekretariat pokój nr 125

Kierownik Sekretariatu Wydziału: tel. 52 359-26-00
Fax: 52 359-26-31  
e-mail: cywilny@inowroclaw.sr.gov.pl

Udzielanie informacji - Biuro Obsługi Interesantów: 
tel. 52 359-26-20;  52 359-26-21

poniedziałek        7.30 - 18.00
wtorek - piątek     7.30 - 15.30

Godziny przyjęć interesantów – Sekretariat I Wydziału Cywilnego: 

poniedziałek        8.00 - 18.00
wtorek - piątek     8.00 - 15.00

Właściwość miejscowa:
Właściwość miejscowa obejmuje obszar powiatu inowrocławskiego:

- Miasto Inowrocław,
- Miasto i Gminę Kruszwica,
- Miasto i Gminę Gniewkowo,
- Miasto i Gminę Pakość,
- Miasto i Gminę Janikowo,
- Gminę Inowrocław,
- Gminę Złotniki Kujawskie,
- Gminę Rojewo,
- Gminę Dąbrowa Biskupia.

Przy pozwie /tryb procesowy, postępowanie nakazowe i upominawcze/ – należy sprawę skierować do Wydziału I Cywilnego, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na wskazanym wyżej obszarze, z tym zastrzeżeniem, że  powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.
   
Właściwość rzeczowa:

• sprawy o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 100.000 zł (z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym i spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu – np. art. 17 Kodeksu postępowania cywilnego) podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym (w szczególności: o zapłatę, o eksmisję, o odszkodowanie, o ustalenie – np. wstąpienie w stosunek najmu, o wydanie – np. lokalu lub rzeczy),
• sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, to jest: 
- o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty,
- o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

I Wydział Cywilny rozpatruje następujące wnioski:

• wniosek o uznanie za zmarłego – właściwość miejscowa:
- sąd ostatniego miejsca zamieszkania zaginionego, a w braku tej podstawy
- sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania
- sąd miejsca pobytu wnioskodawcy, a w braku wskazanych wyżej podstaw
- sąd dla m. st. Warszawy,
• wniosek o stwierdzenie zgonu – właściwość miejscowa:
- sąd ostatniego miejsca zamieszkania osoby, której śmierć podlega stwierdzeniu, a w braku tej podstawy
- sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania
- sąd miejsca pobytu wnioskodawcy, a w braku wskazanych wyżej podstaw
- sąd dla m. st. Warszawy.
• wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej – właściwość miejscowa:
- sąd miejsca położenia przedmiotów wchodzących w skład majątku podlegającego podziałowi, przy czym
- jeśli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków i jego ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce da się ustalić - sąd ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego małżonka,
• wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, ruchomości lub służebności – właściwość miejscowa:
- sąd miejsca położenia rzeczy,
• wniosek o wydanie rozstrzygnięcia w sprawie wynikającej ze współwłasności lub użytkowania rzeczy (ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania, rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej) – właściwość miejscowa:
- sąd miejsca położenia rzeczy,
• wniosek o zniesienie współwłasności rzeczy – właściwość miejscowa:
- sąd miejsca położenia rzeczy,
• wniosek o ustanowienie służebności – właściwość miejscowa:
- sąd miejsca położenia rzeczy,
• wniosek o rozstrzygnięcie w przedmiocie położenia znaków granicznych oraz wniosek o rozgraniczenie nieruchomości – właściwość miejscowa:
- sąd miejsca położenia rzeczy,
• wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – właściwość miejscowa:
- sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić,
- sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część, a w braku i tej podstawy,
- sąd rejonowy dla m. st. Warszawy,
• wniosek o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza – właściwość miejscowa:
- sąd, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy,
• wniosek o przyjęcie lub odrzucenie spadku – właściwość miejscowa:
- sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie  albo - jeśli toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
- sąd, w którym postępowanie o stwierdzenie praw do spadku się toczy,
• wniosek o dział spadku – właściwość miejscowa:
- sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić,
- sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część, a w braku i tej podstawy,
- sąd rejonowy dla m. st. Warszawy,
• wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego – właściwość miejscowa:
- sąd miejsca wykonania zobowiązania, a jeżeli miejsca tego nie da się ustalić,
- sąd miejsca zamieszkania wierzyciela, a gdy wierzyciel jest nieznany lub gdy nie jest znane miejsce  jego zamieszkania
- sąd miejsca zamieszkania dłużnika, przy czym jeżeli zobowiązanie jest zabezpieczone wpisem w księdze wieczystej
- sąd miejsca położenia nieruchomości,
• wniosek o wydanie przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego – właściwość miejscowa:
- sąd, który wydał postanowienie o zezwoleniu na złożenie przedmiotu do depozytu,
• wniosek o umorzenie utraconego dokumentu – właściwość miejscowa:
- sąd, w którego okręgu ma siedzibę wystawca dokumentu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, 
- sąd miejsca płatności weksla, czy czeku,
• wniosek o odtworzenie zaginionego lub zniszczonego dyplomu lub świadectwa o ukończeniu nauki – właściwość miejscowa:
- sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy,
• wniosek o przyznaniu państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw – właściwość miejscowa:
- sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, a jeżeli nie można ustalić miejsca zamieszkania osoby uprawnionej,
- sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwo, a jeżeli nie można ustalić tej podstawy,
- sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy,
• wniosek o ustalenie, unieważnienie lub sprostowanie aktu stanu cywilnego – właściwość miejscowa:
- sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania 
- sąd miejsca pobytu wnioskodawcy, a w braku wskazanych wyżej podstaw
- sąd dla m. st. Warszawy.Powiadom znajomego