W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału - Starszy referendarz sądowy Dariusz Wierzbiański
Kierownik Sekretariatu Wydziału - Joanna Kanarkowska

Dane kontaktowe:
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław

parter, sekretariat pokój nr 25

Kierownik sekretariatu: tel. 52 359-26-17
Fax: 52 359-26-50
e-mail: nkw@inowroclaw.sr.gov.pl  

Biuro Podawcze
Ekspozytura Centralnej Informacji, pokój nr 25   
tel. 52 359-26-05

Czytelnia Ksiąg Wieczystych, pokój nr 21     
tel. 52 359-26-18
poniedziałek - piątek   8.00 - 15.00

Godziny przyjęć interesantów - Biuro Podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych: 

poniedziałek             8.00 - 18.00
wtorek – czwartek    8.00 - 15.00
piątek                         7.30 - 14.30


Właściwość miejscowa:

V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste dla nieruchomości położonych na obszarze powiatu inowrocławskiego:

- Miasto Inowrocław,
- Miasto i Gminę Kruszwica,
- Miasto i Gminę Gniewkowo,
- Miasto i Gminę Pakość,
- Miasto i Gminę Janikowo,
- Gminę Inowrocław,
- Gminę Złotniki Kujawskie,
- Gminę Rojewo,
- Gminę Dąbrowa Biskupia.

Właściwość rzeczowa:
W Wydziale rozpoznawane są wnioski:

- założenie księgi wieczystej,
- o wpis w księdze wieczystej.

Wydział wydaje wypisy aktów notarialnych, których oryginały zostały przekazane przez notariuszy, mających swoje siedziby na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.


Ważne informacje:

W Wydziale nie ma możliwości ustalenia numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości.
• Dokumenty, aby mogły być podstawą wpisu w księdze wieczystej, powinny być złożone w odpowiedniej formie, np. wypis aktu notarialnego, odpis orzeczenia sądowego, decyzja administracyjna, tytuł wykonawczy, oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym, wypis z rejestru gruntów. Podstawą wpisu w księdze wieczystej nie może być kopia dokumentu.

Biuro Podawcze i Ekspozytura Centralnej Informacji 
Przyjmowanie wniosków o założenie księgi wieczystej i o wpis w księdze wieczystej. Wniosek powinien być sporządzony na urzędowym formularzu. Wzory formularzy są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/e/ksiegi-wieczyste/ oraz w Biurze Podawczym V Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej oraz wydawanie tych dokumentów.

Opłaty należy uiszczać zgodnie z wykazem opłat.

Opłaty: 
a) odpis zupełny księgi wieczystej - 60 zł
b) odpis zwykły księgi wieczystej - 30 zł
c) wyciąg z księgi wieczystej:

15 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
20 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
25 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
30 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej.
d) zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł

Powyższe opłaty można uiszczać w kasie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

Kasa Sądu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00.

Osoba zainteresowana składa wniosek na formularzu KW ODPIS wraz z dowodem uiszczenia w kasie Sądu Rejonowego wymaganej opłaty. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-sadowy4 oraz w Biurze Podawczym V Wydziału Ksiąg Wieczystych.

     
Odpis zostanie wydany w dniu złożenia wniosku po sprawdzeniu tożsamości wnioskodawcy. 

Odpis księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym może uzyskać każdy, bez wykazywania interesu prawnego. W ekspozyturze Centralnej Informacji są wydawane również odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym przez inne sądy. We wniosku należy podać numer księgi wieczystej wraz z kodem wydziału prowadzącego księgę wieczystą np. kod tut. Wydziału BY1I.

___________________________________________________________

Od dnia 1.07.2014 r. istnieje możliwość uzyskania odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych, prowadzonych w systemie informatycznym na wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Wniosek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego można złożyć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do 

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty od złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosku o wydanie, w celu samodzielnego wydrukowania:

a) odpisu zwykłego księgi wieczystej - 20 zł,

b) odpisu zupełnego księgi wieczystej - 50 zł,

c) wyciągu z księgi wieczystej:

5 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
10 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
15 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
20 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,
d) zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 5 zł.

Opłaty uiszcza się poprzez elektroniczny system płatności.

___________________________________________________________

Czytelnia Ksiąg Wieczystych czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

Przeglądanie ksiąg wieczystych w wersji elektronicznej po podaniu numeru księgi wieczystej przez zainteresowanego. W Wydziale nie ustala się numerów ksiąg wieczystych wg położenia nieruchomości.
      
Przeglądanie ksiąg w wersji papierowej oraz akt ksiąg wieczystych po wcześniejszym zamówieniu osobistym lub telefonicznym na konkretny termin wyznaczony przez pracownika czytelni (ok. od 1 do 3 dni). Numer telefonu do Czytelni Ksiąg Wieczystych:+48 (52) 359 26 18.

Prawo wglądu do akt ma notariusz lub osoba mająca interes prawny np. właściciel nieruchomości, jego następca prawny np. spadkobierca posiadający postanowienie o nabyciu spadku, wierzyciel właściciela dysponujący tytułem wykonawczym.


Powiadom znajomego