W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

I Co 514/21 - pierwsza licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1I/00024390/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Piotr Synik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-03-2023r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 42 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Tupadły gm. Inowrocław obręb 0043 Tupadły, dz. ewid. nr 1/5 o pow. 2,5008 ha dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW BY1I/00024390/8 stanowiącej własność dłużników w udziałach Szymon Bykowski -1/2 i Iwona Steinborn-Bykowska -1/2. Suma oszacowania wynosi 178 000zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 133 500 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 800 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Inowrocławiu 22 10901069 0000 0001 4254 9849 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr ewid. 1/5 o pow. 2,5008 ha położona w miejscowości Tupadły gm. Inowrocław. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gruntowej. Działka położona na terenie uzbrojonym w sieć elektroenergetyczną. Na działce znajdują się pozostałości starych fundamentów pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ok. 25 lat, nie przedstawiające wartości użytkowej, zarośnięte trawą, nadające się do likwidacji. W narożniku działki posadowiony jest słup transformatorowy. W rejestrze gruntów działka sklasyfikowana jako RII- grunty orne. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu I Wydział Cywilny od dnia 23-03-2023 r. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez 2 złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Powiadom znajomego