W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

I Co 1179/20 - pierwsza licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW BY1I/00052618/8 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Magdalena Dudzic na podstawie art.953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-09-2023 o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 42 w sali nr 19, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Magdalena Krajewska, Rafał Krajewski stanowiącej działkę nr 176/1, o powierzchni 1,01ha, zabudowanej domem jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 113m2 (użytkowej 90m2) i 6 budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy: 40m2, 126m2, 41m2,88m2, 75m2 i 128m2 . położonej: 88-180 Złotniki Kujawskie, Niszczewice 77, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1I/00052618/8 
Suma oszacowania wynosi 486 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 364 500,00 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 600,00zł. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika: 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Inowrocławiu 25 10201505 0000 0702 0070 1243 (tytułem "Wadium KW52618/8") albo gotówką w kasie kancelarii ul. Staszica 67, Inowrocław najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 
W dniu 14-09-2023. można oglądać nieruchomość od godz. 10:00 do godz.10:30. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powiadom znajomego