W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

I Co 1049/21 - pierwsza licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BY1I/00066861/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-07-2024r. o godz. 10:00 w sali nr 19 Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny 88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42 odbędzie się pierwsza licytacja z 63527/68033 udziału w prawie własności nieruchomości należącej do dłużnika: Lucyna Brzezinska-Eluszkiewicz, położonej: 88-100 Inowrocław, Najświętszej Marii Panny 13, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1I/00066861/7 [NKW: BY1I/00066861/7]
Opis nieruchomości: przedmiotem licytacji jest udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Inowrocławiu przy ul. Najświętszej Marii Panny 13. Budynek o łącznej powierzchni użytkowej 470,63 m2 położony jest na działkach nr 17/1 i 134/1 o łącznej powierzchni 0.0350 ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym nie figuruje w rejestrze zabytków.
Suma oszacowania wynosi 400 628,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 300 471,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 062,80zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Inowrocławiu 77 10901069 0000 0001 4158 0605 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.14:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42 pok. 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powiadom znajomego