W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Rejestry, ewidencje i archiwa

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. 03.5.22 z póź. zm.) prowadzi wszystkie rejestry i ewidencje przewidziane w tym zarządzeniu. Udostępnienie stronie akt do przejrzenia w toku procesu następuje po sprawdzeniu jej tożsamości, a co do innych osób, po wskazaniu istnienia uprawnienia wynikającego z przepisów postępowania sądowego.

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1. Krajowy Rejestr Sądowy - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
2. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi archiwa zakładowe mieszczące się we wszystkich budynkach Sądu.
Po zakończeniu postępowania sądowego przewodniczący rozprawy lub posiedzenia zalicza akta do odpowiedniej kategorii i wskazuje okres ich przechowywania, który wynosi od 3 do 50 lat. Okres przechowywania akt w sądzie liczy się od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ukończono czynności sądowe związane z wykonaniem orzeczenia lub zarządzenia kończącego postępowanie w sprawie.
Zarządzenie o przekazaniu akt archiwom państwowym lub do zniszczenia wydaje prezes sądu.
3. W sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w V Wydziale Ksiąg Wieczystych przechowuje się księgi wieczyste, które prowadzone są w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.
Księgi wieczyste są jawne i udostępniane w czytelni.
4. Krajowy Rejestr Karny - Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. Urz. MS Nr 8, poz. 55) - Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi archiwum zakładowe, którego główna siedziba znajduje się w budynku Sądu przy ul. Narutowicza 42.
    Sędzia danego wydziału po prawomocnym zakończeniu postępowania zalicza akta sprawy do odpowiedniej kategorii i wskazuje okres ich przechowywania, który wynosi od 3 do 50 lat. Natomiast dokumentacja administracyjno-nadzorcza otrzymuje kategorię archiwalną na podstawie Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Sądzie. Okres przechowywania akt w Sądzie liczy się od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ukończono czynności sądowe związane z wykonaniem orzeczenia lub zarządzenia kończącego postępowanie w sprawie. Decyzję w przedmiocie przekazania akt archiwum państwowemu lub ich zniszczenia podejmuje Prezes Sądu w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.
   Dokumentacja przechowywana w archiwum zakładowym jest udostępniana zarówno w celach służbowych, jak i naukowo-badawczych. Przekazywana jest bezpośrednio do pomieszczeń danego wydziału lub komórki , która wytworzyła materiały. Wypożycza się wyłącznie akta w całości, nie wolno wyciągać z teczek pojedynczych dokumentów, a osoba wypożyczająca ponosi pełną odpowiedzialność za akta.
   Udostępnienie akt dla celów naukowo-badawczych odbywa się wyłącznie za zgodą Prezesa Sądu. Wypożyczenie materiałów o kategorii A dla celów innych niż służbowe może nastąpić dopiero po upływie okresu 30 lat.

Powiadom znajomego