W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl 

Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

Centrala Sądu
telefon: 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
telefon: 52 359 26 20 ; 52 359 26 21
e-mail: boi@inowroclaw.sr.gov.pl 

Przyjmowanie skarg i wniosków

Podstawa prawna:
Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują:
  •  ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2072 t.j.) – Rozdział 5a (art. 41a-41e).
  •  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 16.05.2012r., poz. 524), które określa szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sadów powszechnych.
 
Organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku:
Właściwy organ określa art. 41b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgodnie z treścią art. 41b § 1 organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu jest prezes sądu.
 
Skargi nie podlegające rozpatrzeniu:
Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.
 
Skargi pozostawiane bez rozpatrzenia:
Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 
Wnoszenie skarg/wniosków:
Skargi i wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są:
  • w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42,
  • drogą pocztową na piśmie adresując: Prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław,
  • ustnie lub pisemnie na formularzu w Sekretariacie Prezesa Sądu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mial: sad@inowroclaw.sr.gov.pl
 
Termin załatwienia skargi lub wniosku:
Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi lub wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia.
 
Zasady przyjmowania interesantów w ramach skarg i wniosków:
Prezes Sądu przyjmuje interesantów w budynku Sądu Rejonowego  w Inowrocławiu przy
ul. Narutowicza 42 (pok. 119, I piętro) w każdy wtorek w godz. 9.00 – 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Sekretariacie Prezesa tel. (52) 35 92 610 w zakresie dotyczącym wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością sądu, związanego
z wykonywaniem zadań przez sędziów, asesorów i referendarzy oraz asystentów sędziów z wyłączeniem dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, co do spraw rozpoznawanych w Wydziałach I-V, Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz w zakresie nadzoru nad działalnością Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

Powiadom znajomego