W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl 

Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

Centrala Sądu
telefon: 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
telefon: 52 359 26 20 ; 52 359 26 21
e-mail: boi@inowroclaw.sr.gov.pl 

Biuro Obsługi Interesantów

Dane kontaktowe:
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław

Biuro Obsługi Interesantów znajduje się na parterze, pokój nr 14

telefon: +48 52 359 26 20
telefon: +48 52 359 26 21
email: boi@inowroclaw.sr.gov.pl 

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek-piątek 7.30 - 15.30
z zastrzeżeniem przerwy w godzinach 11.00 - 11.20

Czytelnia akt znajduje się na parterze, pokój nr 14

telefon: +48 52 359 26 20
telefon: +48 52 359 26 21

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8.00 - 17.30
wtorek-piątek 8.00 - 15.00
z zastrzeżeniem przerwy w godzinach 11.00 - 11.20
Przy czym ostatni interesant może wejść do Czytelni akt najpóźniej 30 minut przed końcem urzędowania Czytelni akt. 

Informujemy, iż w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w ramach Biura Obsługi Interesantów, zostały uruchomione stanowiska do odsłuchu i przeglądu nagrań audio-video rozpraw sądowych.

Osoby zainteresowane zapoznaniem się w siedzibie sądu z zapisem dźwięku lub obrazu i dźwięku mają obowiązek złożyć pisemny wniosek do sądu o udostępnienie zapisów z rozpraw.

Zasady korzystania ze stanowiska do przeglądu zapisów audio-video rozpraw:

Po wcześniejszym uzyskaniu zgody na dostęp do nagrań audio-video, w ustalonym terminie, pracownik sądu weryfikuje czy dana osoba jest upoważniona do zapoznania się z nagraniem.

Następnie pracownik udziela zainteresowanemu podstawowych informacji w zakresie obsługi aplikacji Recourt i udostępnia zapis rozprawy (pracownik sądu pozostaje w pomieszczeniu).

Jednocześnie informujemy, iż pomieszczenie przeznaczone do przeglądu nagrań audio-video rozpraw sądowych jest monitorowane.


Zakres zadań Biura Obsługi Interesantów

 

1.    W Biurze Obsługi Interesantów informacje udzielane są ustnie: bezpośrednio lub telefonicznie. Interesanci mogą sporządzać odręczne notatki z rozmowy. Interesanci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń. Pracownik Biura w toku wykonywania swoich obowiązków służbowych obowiązany jest   umożliwić interesantom realizację ich uprawnień i egzekwować powinności w sposób zgodny z prawem, wykazując należytą troskę o ochronę ich słusznego interesu. Pracownicy Biura Obsługi Interesantów cechują się wysoką kulturą osobistą i kompetencjami, które dają rękojmię prawidłowej obsługi interesanta.


2.    Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

a)  informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i  terminach  do ich  wniesienia  oraz   procedury  z tym związanej, o  prawach i  obowiązkach strony,  świadka,   oskarżonego,  pokrzywdzonego, o pomocy ofiarom przestępstw, o terminach i miejscach rozpraw;
b)  udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych;
c)  udostępnianie listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania nieobecności i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności;
d)  udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych;
e)  udostępnianie listy biegłych sądowych, list mediatorów w zakresie właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy;
f)    informowanie o wydziałach sądu, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania, adresie strony internetowej i poczty elektronicznej oraz podawanie adresów innych sądów, organów i urzędów centralnych, instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych, kierowanie do właściwych sal rozpraw;
g)  odbiór poczty elektronicznej i przekazywanie jej do właściwych komórek organizacyjnych;
h)  udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

3.    Informacji o sprawie rozpoznawanej przed Sądem Rejonowym w Inowrocławiu pracownik Biura Obsługi Interesantów udziela na zasadach określonych w § 97-99 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 2316 ze zm.), po wcześniejszym sprawdzeniu tożsamości strony lub uczestnika postępowania na podstawie ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, a w przypadku pełnomocników także należytego umocowania.

4.    Dostęp do akt może nastąpić po wykazaniu tożsamości przez stronę lub uczestnika postępowania nieprocesowego, a co do innych osób – po wykazaniu ponadto istnienia uprawnienia wynikającego z przepisów prawa.


5.    Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia akt nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych.

do pobrania:

Wniosek o zapoznanie się z zapisem dźwięku albo obrazu i dźwięku

 

Wniosek o wydanie zapisu dźwięku

Wniosek o wgląd do akt

 

Załączniki

Powiadom znajomego